Xuất bản thông tin

null Ngân hàng Chính sách xã hội giải ngân hơn 2 tỷ đồng

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Ngân hàng Chính sách xã hội giải ngân hơn 2 tỷ đồng

Ngày 19/3/2021, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Châu Thành tổ chức giải ngân Chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và nước sạch vệ sinh môi trường với số tiền 2 tỷ 150 triệu đồng cho 85 hộ dân ở xã An Phú Thuận.

Ảnh Phòng Giao dịch NHCSXH giải ngân vốn cho người dân

Lãi suất đối với chương trình cho vay hộ nghèo là 0,55%/tháng; hộ cận nghèo 0,66%/tháng và chương trình nước sạch vệ sinh môi trường là 0,75%/tháng. Thời gian hoàn vốn là 5 năm. Với số vốn này sẽ giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo đầu tư sản xuất, buôn bán nhỏ vươn lên thoát nghèo bền vững và xây dựng nhà tắm, hố xí tự hoại với chương trình nước sạch vệ sinh môi trường góp phần giữ vững tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Thanh Dự