Xuất bản thông tin

null Chủ động ứng phó với tình hình khí tượng thủy văn và thiên tai

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Chủ động ứng phó với tình hình khí tượng thủy văn và thiên tai

Ngày 18/03/2021, Uỷ ban nhân dân huyện Châu Thành ban hành công văn chỉ đạo về việc chủ động ứng phó với tình hình khí tượng thủy văn và thiên tai trong thời gian tới.

Ảnh giông lốc sập, tốc mái tại huyện Châu Thành

Theo đó, Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Huyện chủ trì, phối hợp các ngành là Thành viên Ban Chỉ đạo Ứng phó với Biến đổi khí hậu – Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các đơn vị có liên quan chủ động triển khai thực hiện và tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp ứng phó với tình hình khí tượng thủy văn và thiên tai.

Thường xuyên theo dõi những điểm trọng yếu xảy ra sạt lở để chủ động phòng tránh và khắc phục nhằm hạn chế thiệt hại đến tính mạng và tài sản của người dân.

Triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về phòng, chống hạn bảo vệ sản xuất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và Kế hoạch số 269/KH-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Huyện về phòng, chống hạn bảo vệ sản xuất năm 2021.

Theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo khí tượng thủy văn và thiên tai do các cơ quan chuyên ngành cung cấp; phối hợp cung cấp cho Phòng Văn hóa và Thông tin Huyện (chỉ đạo Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh Huyện), Ủy ban nhân dân các xã – thị trấn (chỉ đạo Trạm Truyền thanh) để đưa tin theo quy định.

Thường xuyên cập nhật tình hình thiệt hại do thiên tai trên địa bàn huyện, báo cáo về Ban Chỉ đạo Tỉnh và Ủy ban nhân dân Huyện nắm, chỉ đạo kịp thời.

Phòng Văn hóa và Thông tin Huyện (chỉ đạo Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh Huyện) thường xuyên đưa tin, thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng tình hình khí tượng thủy văn, thiên tai để nhân dân biết, chủ động phòng chống, ứng phó kịp thời.

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chủ trì, phối hợp các ngành chức năng triển khai đồng bộ các giải pháp chủ động ứng phó với tình hình khí tượng thủy văn, thiên tai trên địa bàn mình quản lý. Thường xuyên cập nhật tình hình thiệt hại do thiên tai tại địa phương mình, báo cáo về Ủy ban nhân dân Huyện và Ban chỉ đạo Huyện

Nguồn: Công văn 965/UBND-KTN

Thanh An