Xuất bản thông tin

null Từ ngày 01/4/2021 thẻ BHYT mẫu mới sẽ được sử dụng trên toàn quốc

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Từ ngày 01/4/2021 thẻ BHYT mẫu mới sẽ được sử dụng trên toàn quốc

Từ ngày 01/4/2021, thẻ BHYT mẫu mới sẽ được sử dụng trên toàn quốc theo Quyết định số 1666/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam về việc ban hành mẫu thẻ BHYT. Hiện ngành BHXH Việt Nam đang tích cực triển khai công tác chuẩn bị, đảm bảo việc in, cấp thẻ BHYT theo mẫu mới kịp thời, đúng quy định nhằm tạo thuận lợi nhất cho người dân.

Mẫu thẻ BHYT mới áp dụng từ ngày 01/4/2021(mặt trước). Ảnh BHXH Việt Nam

Mẫu thẻ BHYT mới áp dụng từ ngày 01/4/2021(mặt sau). Ảnh BHXH Việt Nam

Nhiều tiện ích khi sử dụng thẻ BHYT mẫu mới

Mẫu thẻ BHYT mới có những thay đổi theo hướng mang lại nhiều tiện ích hơn cho người tham gia, đặc biệt trong quá trình đề nghị cấp thẻ, bảo quản và sử dụng thẻ để thực hiện khám chữa bệnh (KCB) BHYT. Qua đó, đảm bảo tốt nhất quyền lợi về BHYT cho người tham gia theo đúng quy định của pháp luật. Thẻ BHYT mới có một số điểm nổi bật như sau:

- Thẻ BHYT mẫu mới có kích thước nhỏ gọn như thẻ căn cước công dân và một số loại thẻ ATM của các ngân hàng, được ép plastic sau khi in, tiện lợi khi bảo quản, sử dụng.

- Mã số thẻ chỉ còn 10 chữ số, thay vì 15 ký tự như thẻ BHYT hiện hành. Điều này giúp giảm bớt số lượng ký tự người tham gia cần khai báo khi tra cứu trên Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam (tại địa chỉ truy cập  http://baohiemxahoi.gov.vn) hoặc khai báo khi làm thủ tục đề nghị tiếp tục tham gia BHYT; cấp lại, đổi thẻ; kiểm tra chi phí KCB BHYT được hưởng trên Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam (tại địa chỉ truy cập https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn).

- Mặt sau của thẻ BHYT mẫu mới có hướng dẫn cụ thể về cách sử dụng thẻ BHYT, giúp người tham gia nẵm rõ được phương thức tra cứu thông tin về thẻ và quyền lợi được hưởng; cách liên hệ với cơ quan BHXH để được hướng dẫn và giải đáp.

Thẻ BHYT hiện hành còn thời hạn sử dụng, tiếp tục được dùng để KCB

Từ ngày 01/4/2021, thẻ BHYT mẫu mới được sử dụng song hành với các mẫu thẻ BHYT quy định tại Quyết định số 1313/QĐ-BHXH ngày 02/12/2014 về việc ban hành mẫu thẻ BHYT, Quyết định số 1500/QĐ-BHXH ngày 14/12/2015 về việc ban hành thẻ BHYT cấp cho quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu và đều có giá trị sử dụng như nhau khi đi KCB BHYT, cụ thể:

- Thẻ BHYT mẫu mới sẽ được sử dụng trên toàn quốc từ ngày 01/4/2021. Trong thời gian chờ đổi thẻ BHYT theo mẫu mới, thẻ BHYT đã cấp cho người tham gia BHYT còn thời hạn sử dụng thì tiếp tục được dùng để KCB BHYT.

- BHXH tỉnh Đồng Tháp thực hiện cấp thẻ BHYT mẫu mới khi đã sử dụng hết phôi thẻ mẫu cũ. Tại Đồng Tháp dự kiến đến hết Quý 3/2021 sẽ thực hiện cấp thẻ BHYT theo mẫu mới sau khi sử dụng hết phôi thẻ mẫu cũ.

- Tại khoản 3 Điều 4 Quyết định số 1666/BHXH nêu rõ: Thông tin về bộ mã số thẻ BHYT (quy định của BHXH Việt Nam tại Quyết định số 1351/QĐ-BHXH ngày 16/11/2015 và các Công văn hướng dẫn hiện hành về mã số thẻ BHYT), cùng với địa chỉ (nơi cư trú hoặc nơi làm việc) và thời gian được miễn cùng chi trả trong phạm vi quyền lợi BHYT khi đi KCB đúng tuyến của người tham gia được cập nhật trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT và Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam.

Theo đó, các thông tin về BHYT của người tham gia đã được cập nhật trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT và Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam. Do đó, dù đổi thẻ BHYT mẫu mới, nhưng những thông tin về quyền lợi BHYT của người tham gia đã được lưu trên hệ thống để phục vụ cho việc thực hiện KCB BHYT. Vì vậy, người tham gia được cấp thẻ BHYT mẫu mới hay mẫu cũ thì đều có thể sử dụng để KCB BHYT và hưởng các quyền lợi theo đối tượng mà mình tham gia.

Thủ tục cấp thẻ BHYT mẫu mới vẫn được thực hiện theo quy định hiện hành

Quy trình cấp thẻ BHYT mẫu mới vẫn tiếp tục được thực thực hiện theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH, Quyết định số 505/QĐ-BHXH và các văn bản hướng dẫn về thẻ BHYT hiện hành của BHXH Việt Nam.

Người tham gia BHYT, đơn vị sử dụng lao động có thể nộp hồ sơ cấp thẻ BHYT trực tiếp tại cơ quan BHXH hoặc thực hiện thủ tục đổi thẻ BHYT trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (tại địa chỉ www.dichvucong.gov.vn)... Lưu ý: Trường hợp thực hiện giao dịch điện tử doanh nghiệp thực hiện thủ tục đổi thẻ BHYT thực hiện lập hồ sơ bằng phần mềm kê khai của BHXH Việt Nam hoặc của Tổ chức I-VAN; Ký điện tử trên hồ sơ và gửi đến Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc qua Tổ chức I-VAN.

Với việc sử dụng thẻ BHYT mẫu mới từ ngày 01/4/2021, người tham gia BHYT sẽ được hỗ trợ tiện lợi hơn trong quá trình đề nghị cấp thẻ, bảo quản và sử dụng thẻ để thực hiện KCB BHYT. Mẫu thẻ BHYT mới là một trong những giải pháp cải cách hành chính hiệu quả của ngành BHXH Việt Nam, đảm bảo tốt nhất quyền lợi về BHYT cho người tham gia, tạo thuận lợi cho cơ sở KCB BHYT và cơ quan BHXH trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách BHYT.

Cách tra cứu thông tin thẻ BHYT:

Để thuận lợi trong việc tra cứu thông tin thẻ để giải quyết chế độ BHYT cho người
tham gia đúng quy định, Bảo hiểm xã hội Đồng Tháp đã có Công văn số 187/BHXHGĐYT, ngày 26/02/2019 về việc bổ sung hàm kiểm tra lịch sử khám chữa bệnh (API),
hướng dẫn cơ sở KCB thực hiện tra cứu tự động thông tin thẻ BHYT và quá trình, kết quả khám chữa bệnh theo quy định của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP. Bổ sung hướng dẫn thực hiện một số nội dung như sau:

- Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sử dụng các thông tin in trên thẻ BHYT của người
đến khám, chữa bệnh gồm: mã số in trên thẻ BHYT, họ tên, ngày sinh để tra cứu giá trị
sử dụng của thẻ BHYT bằng cách sử dụng chức năng “Thông tuyến khám chữa bệnh\Quản lý thông tuyến” trên Cổng tiếp nhận hoặc sử dụng hàm tra cứu tự động (API).

- Cổng tiếp nhận trả về các thông tin theo hướng dẫn tại Công văn số 366/BHXHCNTT ngày 31/01/2018 của BHXH Việt Nam về việc bổ sung hàm tra cứu trên Hệ thống thông tin giám định BHYT (Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thể kiểm thử hàm tra cứu tự động thông tin thẻ BHYT từ ngày 01/3/2021).

Lưu ý: người chưa được cấp, đổi thẻ BHYT ban hành theo Quyết định số 1666/QĐ-BHXH, tiếp tục sử dụng thẻ BHYT đã cấp còn giá trị sử dụng để khám, chữa bệnh BHYT, việc tra cứu thông tin thẻ không thay đổi.

-  Tra cứu mã thẻ BHYT “tạm thời” đối với trường hợp chưa được cấp thẻ
BHYT theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 30/2020/TT-BYT:

- Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh truy cập Cổng tiếp nhận, sử dụng chức năng
“Thông tuyến khám chữa bệnh\Tra cứu thẻ tạm của trẻ em hoặc của người hiến tạng”
để cung cấp các thông tin sau:

- Đối với trẻ em: họ tên, ngày sinh, giới tính của trẻ; họ tên và số chứng minh nhân
dân hoặc căn cước công dân của mẹ hoặc cha hoặc người giám hộ; trường hợp trẻ sơ
sinh chưa có họ tên hoặc không có người nhận hoặc bị bỏ rơi tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ghi theo hướng dẫn tại điểm b Khoản 1 Điều 10 Thông tư số 30/2020/TT-BYT.
- Đối với người hiến tạng: họ tên, ngày sinh, giới tính, số chứng minh nhân dân
hoặc căn cước công dân, nơi cấp giấy khai sinh.

- Kết quả trả về thông tin mã thẻ BHYT “tạm thời”. Thông tin mã cơ sở khám chữa bệnh nơi đăng ký ban đầu và giá trị sử dụng trong trường hợp chưa được cấp thẻ BHYT theo hướng dẫn tại Bảng 1 Quyết định số 4210/QĐ-BYT ngày 20/9/2017 của Bộ Y tế./.

Cẩm Phượng (nguồn BHXH Đồng Tháp)