Xuất bản thông tin

null Tập huấn hệ thống “Cơ sở dữ liệu Quốc gia về khiếu nại, tố cáo”

Trang chủ Tin nổi bật

Tập huấn hệ thống “Cơ sở dữ liệu Quốc gia về khiếu nại, tố cáo”

Ngày 22/3/2021, UBND huyện Châu Thành phối hợp với  Thanh tra Tỉnh, Ban Tiếp công dân - Nội chính thuộc Văn phòng UBND Tỉnh triển khai, tập huấn hệ thống “Cơ sở dữ liệu Quốc gia về khiếu nại, tố cáo” của Thanh tra Chính phủ cho các cán bộ, công chức làm đầu mối tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo tại huyện Châu Thành.

Các đại biểu tham dự tại buổi tập huấn

Tại buổi tập huấn các cán bộ, công chức được hướng dẫn quy trình, dữ liệu tiếp công dân, xử lý đơn thư của hệ thống “Cơ sở dữ liệu Quốc gia về khiếu nại, tố cáo” của Thanh tra Chính phủ và hướng dẫn người dùng thực hiện các thao tác sử dụng trên hệ thống “Cơ sở dữ liệu Quốc gia về khiếu nại, tố cáo” đầy đủ và chính xác trong quá trình tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo để nâng cao hiệu quả của việc sử dụng phần mềm.

Buổi tập huấn tập huấn nhằm giúp cho người sử dụng nắm bắt rõ hơn các thao tác sử dụng Phần mềm, đồng thời quản lý, khai thác, sử dụng các thông tin về khiếu nại, tố cáo để phục vụ cho việc xây dựng các báo cáo, thống  kê  số liệu, đây  cũng là dịp đ cán bộ, công chức nêu ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình sử dụng phần mềm giúp cho việc khai thác Phần mềm đạt hiệu quả tốt hơn trong thời gian thử nghiệm./.

Thanh An