Xuất bản thông tin

null Ủy ban bầu cử huyện Châu Thành họp về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Ủy ban bầu cử huyện Châu Thành họp về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Ngày 23/3/2021, Ủy ban bầu cử huyện Châu Thành tổ chức họp về tình hình thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, Ông Nguyễn Văn Quới – Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử huyện chủ trị Hội nghị. Dự Hội nghị có Ông Cao Thanh Xuân – Phó Trưởng Ban tổ chức tỉnh ủy, thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh, Ông Phạm Tấn Xiếu – Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện cùng các thành viên Ủy ban bầu cử huyện.

Ảnh các đại biểu tham dự cuộc họp

Đến nay, qua hai lần hiệp thương số lượng người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 là 58 người, số đại biểu được bầu là 34 đại biểu. Trong đó Khối Đảng là 13 đại biểu; Khối nhà nước 11 đại biểu; MTTQVN huyện và các đoàn thể 12 đại biểu; Lực lượng vũ trang 2 đại biểu; Tôn giáo 2 đại biểu; Thành phần khác 18 đại biểu. Danh sách sơ bộ những người ứng cử Đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 cũng được thông qua tại Hội nghị .

Tại cuộc họp các đại biểu đã tập trung thảo luận về dự thảo thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Ủy ban bầu cử huyện; dự thảo kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; thông qua báo cáo thực hiện công tác chuẩn bị bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Cao Thanh Xuân - Phó Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy, thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh, ghi nhận các kết quả mà Ủy ban bầu cử huyện Châu Thành đã tập trung thực hiện, đồng thời yêu cầu cần tập trung đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền để ngày bầu cử trở thành ngày hội lớn; rà soát lại cử tri đi lao động ở xa tránh sai sót về số lượng; tập trung thực hiện lấy ý kiến cử tri nơi cư trú Đại biểu ứng cử, theo dõi giải quyết các khiếu nại tố cáo của cử tri,…

Ông Nguyễn Văn Quới – Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UB bầu cử huyện phát biểu kết luận cuộc họp

Kết luận cuộc họp, Ông Nguyễn Văn Quới – Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UB bầu cử huyện yêu cầu các thành viên Ủy ban bầu cử huyện tiếp thu các ý kiến thảo luận tại Hội nghị và căn cứ vào nhiệm vụ được phân công, các thành viên của Ủy ban bầu cử triển khai thực hiện; tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia vào cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026./.

Trí Khánh