Xuất bản thông tin

null Phòng Tư pháp huyện Châu Thành đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4

Chi tiết bài viết Tuyên truyền Cải cách hành chính

Phòng Tư pháp huyện Châu Thành đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4

Hiện nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các ngành các cấp trên địa bàn huyện Châu Thành, nhất là trong tình hình dịch bệnh Covid – 19 còn nhiều diễn biến phức tạp. Thấy được tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giải quyết các thủ tục hành chính, đặc biệt là công tác triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, Phòng Tư pháp huyện đã chủ động tham mưu, triển khai thực hiện tốt dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thuộc lĩnh vực tư pháp trên địa bàn huyện.

Ảnh người dân làm thủ tục tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện

Đến nay hầu hết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tư pháp như: Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch; Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài; Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp; Đăng ký kết hôn trong nước; Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người chưa đủ 14 tuồi; bổ sung hộ tịch; Cấp bản sao từ sổ gốc;… đều được Phòng tư pháp huyện và 12/12 xã thị trấn thực hiện thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Trong quý I năm 2021, Phòng Tư pháp huyện đã triển khai thực 31 thủ tục hành chính, trong đó dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 với 14 thủ tục chiếm tỷ lệ 45,16%. Để triển khai có hiệu quả, cũng như đạt chỉ tiêu hồ sơ tiếp nhận và giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mực độ 4, Phòng Tư pháp đẩy mạnh công tác triển khai và tuyên truyền đến công chức cơ quan và công chức Tư pháp – Hộ tịch các xã, thị trấn tại các cuộc họp cơ quan và họp lệ tư pháp, đồng thời tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử huyện, tuyên truyền thông qua chuyên mục Chính sách pháp luật trên sóng phát thanh của huyện, hướng dẫn trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện cho cá nhân, tổ chức đến thực hiện các TTHC. Kết quả từ đầu năm đến nay, tổng số hồ sơ tiếp nhận qua dịch công trực tuyến mức 3, mức độ 4 là: 45/45 hồ sơ (đạt tỷ lệ 100%).

Có thể khẳng định rằng, việc triển khai thực hiện tốt dịch vụ công mức độ 3,4 trong thời gian qua của ngành tư pháp đã góp đẩy mạnh hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện, từng bước xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao chất lượng phục vụ và mang lại lợi ích cho người dân.

Công chức Tiếp nhận và Trả kết quả hướng dẫn người dân cách

tạo tài khoản thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4

Bên cạnh những kết quả đạt được trong quá trình thực dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thuộc lĩnh vực tư pháp vẫn còn gặp một số khó khăn, vướng mắc cần khắc phục như: Mức độ quan tâm, sử dụng của doanh nghiệp, người dân còn chưa cao, khả năng về công nghệ thông tin của người dân, đặc biệt là người dân vùng sâu, vùng xa, còn hạn chế đã dẫn đến việc chưa mặn mà với những lợi ích mà dịch vụ mang lại,...

Tuy nhiên, với sự nổ lực và quyết tâm trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thuộc lĩnh vực tư pháp, lãnh đạo Phòng Tư pháp đã nhìn nhận những khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và đề ra một số giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế khó khăn như: phân công công chức phụ trách tiếp nhận và trả kết quả thuộc lĩnh vực tư pháp luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện đúng quy trình giải quyết, tận tình hướng dẫn và giúp đỡ khi nhân dân cần, giải thích cho dân khi dân chưa hiểu; trực tiếp hướng dẫn người dân tạo tài khoản công dân và nộp hồ sơ dich vụ công trực tuyến mức độ 3, mức 4; đặc biệt luôn tạo điều kiện để công chức tham gia các lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức công nghệ thông tin. Trong thời gian tới đây, Phòng Tư pháp huyện Châu Thành sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn để người dân, doanh nghiệp sử dụng được các tiện ích mà dịch vụ mang lại./.

Cẩm Thúy