Xuất bản thông tin

null Hội nghị Tổng kết công tác Dân vận Chính quyền 2020

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Hội nghị Tổng kết công tác Dân vận Chính quyền 2020

Ngày 24/3/2021, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Ban cán sự đảng UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Dân vận Chính quyền 2020 triển khai Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 – 2026 và năm 2021; ông Phạm Thiện Nghĩa – Bí thư Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, ông Lê Thành Công –Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đồng chủ trì hội nghị, Tham dự tại điểm cầu huyện Châu Thành,  ông Nguyễn Tấn Lực – Bí thư Huyện ủy, ông Phạm Tấn Xiếu – Chủ tịch UBND huyện, ông Võ Ngọc Thành -  Trưởng Ban Dân vân Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện cùng các phòng, ban, ngành và UBND các xã, thị trấn.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu trực tuyến huyện Châu Thành

Kết quả 5 năm thực hiện, Chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh uỷ và Ban cán sự đảng UBND tỉnh về công tác Dân vận đạt nhiều kết quả nổi bật: nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước, các cấp chính quyền và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đối với công tác Dân vận chuyển biến tích cực, việc xây dựng kế hoạch phối hợp hàng năm và theo từng thời điểm sát thực tế, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, địa phương. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Dân vận của các cơ quan, địa phương tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, động viên Nhân dân tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua đó nhiều mô hình “Dân vn khéo” được duy trì và nhân rộng, đã đoàn kết thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, tác động tích cực đến kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của trên địa bàn tỉnh. Hội nghị, cũng dành nhiều thời gia cho đại biểu tham gia phát biểu chia sẻ những kinh nghiệm và giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác trong thời gian tới.

Tại hội nghị Ban Dân vận và Ban cán sự đảng UBND Tỉnh, Huyện Ký kết chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban cán sự đảng UBND tỉnh giai đoạn 2021 – 2026.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Thiện Nghĩa - Bí thư Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá, thời gian qua, Ban Dân vn Tỉnh ủy và Ban cán sự đảng UBND tỉnh có sự phối hợp thực hiện tốt và đạt hiệu quả công tác Dân vn chính quyền và cũng đề nghị, các cấp, các ngành tiếp tục đẩy mạnh công tác Dân vn chính quyền, tăng cường nâng cao nhận thức về công tác Dân vn của cả hệ thống chính trị; chủ động đẩy mạnh các chương trình để xây dựng chính quyền phục vụ Nhân dân, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo tính hiệu quả đối với sự lãnh đạo ở từng ngành, từng cấp; đẩy mạnh áp dụng công nghệ vào cải cách hành chính trong thời gian tới.

Dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 6 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện “Năm Dân vận khéo” 2020./. 

Thanh An