Xuất bản thông tin

null An Phú Thuận tổ chức lễ giải ngạch, kết nạp mới dân quân tự vệ năm 2021

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

An Phú Thuận tổ chức lễ giải ngạch, kết nạp mới dân quân tự vệ năm 2021

Ngày 26/3/2021, Ban Chỉ huy Quân sự xã An Phú Thuận tổ chức lễ giải ngạch và kết nạp mới lực lượng dân quân tự vệ năm 2021.

Ảnh trao quyết định kết nạp mới dân quân tự vệ năm 2021

Trong đợt này có 38 đồng chí dân quân tự vệ đã hoàn thành nhiệm vụ được giải ngạch, đồng thời kết nạp mới 31 đồng chí đủ các tiêu chuẩn về học vấn, chính trị, sức khỏe vào lực lượng Dân quân tự vệ  năm 2021.

Việc tổ chức giải ngạch và kết nạp mới lực lượng dân quân tự vệ là nhiệm vụ thường xuyên hàng năm nhằm củng cố và nâng cao chất lượng về mọi mặt, tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dân quân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hữu Tình