Xuất bản thông tin

null Hội nghị tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo năm 2021

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Hội nghị tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo năm 2021

Ngày 30/3/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng tháp tổ chức Hội tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo năm 2021 đến các huyện, thị xã thành phố trên địa bàn tỉnh bằng hình thức trực tuyến. Tham dự tại điểm cầu huyện Châu Thành có các ngành liên quan, giáo viên và các em học sinh Trường THPT trên địa bàn huyện.

Các đại biểu và các em học sinh tham dự tại điểm cầu trực tuyến huyện Châu Thành

Tại Hội nghị các đại biểu và các em học sinh được nghe các báo cáo viên thông tin các chuyên đề như: Quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc trong tình hình mới; Tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực xây dựng Quân chủng Hải quân hiện đại trong giai đoạn mới, Hội nghị cũng giành nhiều thời gian cho các đại biểu, các em học sinh trao đổi và giải đáp thắc mắc về công tác tuyển sinh Quân sự.

Các đại biểu và các em học sinh tham dự tại điểm cầu trực tuyến huyện Châu Thành

Hội nghị nhằm giúp cán bộ, giáo viên, học sinh hiểu rõ hơn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nêu cao ý thức, trách nhiệm, hành động hướng về biển, đảo; thu hút và phát triển nguồn nhân lực vào các trường thuộc Quân chủng Hải quân trong thời gian tới./.

Thanh An