Xuất bản thông tin

null Về việc ngừng cung cấp điện phục vụ công tác bảo trì sữa chữa lưới điện (Từ ngày 14/6/2021 đến ngày 20/6/2021)

Chi tiết bài viết TTGDNN Thông báo

Về việc ngừng cung cấp điện phục vụ công tác bảo trì sữa chữa lưới điện (Từ ngày 14/6/2021 đến ngày 20/6/2021)

Để phục vụ công tác bảo trì sửa chữa lưới điện theo kế hoạch công tác tuần từ ngày 14 tháng 6 năm 2021 đến ngày 20 tháng 6 năm 2021 của Điện lực Châu Thành.

Điện lực Châu Thành thông báo thời gian ngừng cung cấp điện trong khu vực huyện Châu Thành như sau:

STT

Khu vực ngừng cung cấp điện

Thời gian ngừng cung cấp điện

Tên đường dây

Ngày

Giờ

1

Khu vực dọc QL 80 từ ngã ba Nha Mân đến cầu Nha Mân thuộc xã Tân Nhuận Đông.

14/6/2021

Từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 30 phút

Trạm Cầu Nha Mân 2

2

Khu vực cuối ngọn Cai Hạt thuộc xã Tân Nhuận Đông.

15/6/2021

Từ 08 giờ 00

đến 17 giờ 00

Trạm Cai Hạt 2

3

Khu vực từ cầu Sông Dưa đến trường Tiểu học Phú Nhuận thuộc xã Tân Nhuận Đông.

15/6/2021

Từ 08 giờ 00

đến 17 giờ 00

Trạm Hẻm Nhà Lá

4

Khu vực từ Cây nước Ấp Tây đến cầu Ngang Ấp Tây thuộc xã Tân Bình.

16/6/2021

Từ 08 giờ 00

đến 17 giờ 00

Trạm Ấp Tây 1

5

Khu vực từ Vàm Xếp Rượu đến cầu Ông Ngũ thuộc xã Tân Nhuận Đông.

16/6/2021

Từ 08 giờ 00

 đến 17 giờ 00

Trạm Ông Mười

6

Khu vực từ cầu Ngang Rạch Sậy đến cuối ngọn Rạch Sậy thuộc xã Hòa Tân.

17/6/2021

Từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 30 phút

Trạm Hòa Quới

7

Khu vực từ cầu Ngang Rạch Sậy đến cuối ngọn Rạch Sậy thuộc xã Hòa Tân (phía tiểu lộ).

17/6/2021

Từ 08 giờ 00

 đến 17 giờ 00

Trạm Rạch Sậy

8

Khu vực cầu Xẻo Dời thuộc xã Phú Hựu.

17/6/2021

Từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 30 phút

Trạm Cầu Xẻo Dời

9

Khu vực rạch Mương Hai Ái thuộc xã Phú Long.

18/6/2021

Từ 08 giờ 00

 đến 17 giờ 00

Trạm Cầu Hai Sứt

10

Khu vực từ Công an huyện Châu Thành đến Bệnh viện huyện Châu Thành thuộc xã An Nhơn.

19/6/2021

Từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 30 phút

Trạm Công An Huyện Châu Thành

Điện lực Châu Thành thông báo đến quý khách hàng trong khu vực nêu trên biết để chuẩn bị điều kiện sản xuất và sinh hoạt.

Lưu ý:

Khách hàng có sử dụng máy phát điện phải cách ly hoàn toàn nguồn máy phát điện ra khỏi lưới điện do Điện lực quản lý.

Khi công tác xong Điện lực Châu Thành có thể đóng điện trở lại sớm hơn thời gian đã thông báo.

Mọi thông tin về cung cấp điện xin Quý khách hàng vui lòng liên hệ Tổng đài Điện lực số 19001006 và 19009000.

Trân trọng.

Điện lực Châu Thành