Xuất bản thông tin

null Hội nghị trực tuyến tập huấn báo cáo viên tháng 4 năm 2021

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Hội nghị trực tuyến tập huấn báo cáo viên tháng 4 năm 2021

Ngày 01/4/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn báo cáo viên tháng 4 năm 2021 đến các huyện, thị xã thành phố trên địa bàn tỉnh. Các báo cáo viên, công tác viên dư luận, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp huyện, các phòng ban ngành huyện, Đảng ủy cơ sở, Ban Tuyên giáo các xã, thị trấn tham dự tại điểm cầu trực tuyến huyện Châu Thành.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu trực tuyến huyện Châu Thành

Hội nghị đã phổ biến các nội dung như: Thông tin về tình hình dịch bệnh Covid-19 và các biện pháp phòng, chống; Một số lưu ý về tiêm vắc xin phòng Covid-19; Việc cấp thẻ căn cước công dân và những vấn đề cần lưu ý đối với công dân trong việc phối hợp lực lượng công an để hoàn thành việc cấp thẻ căn cước công dân trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và nghe định hướng một số nội dung về công tác tuyên truyền thời gian tới.

Qua hội nghị nhằm giúp cho báo cáo viên các cấp nắm được những nội dung cơ bản về tình hình dịch bệnh Covid-19 và những vấn đề cần lưu ý trong việc cấp thẻ căn cước công dân để các báo cáo viên định hướng tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ở địa phương để kịp thời nắm bắt những chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và của Tỉnh./.

Thanh An