Xuất bản thông tin

null Phòng Tư pháp huyện Châu Thành sơ kết công tác tư pháp quý I năm 2021

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Phòng Tư pháp huyện Châu Thành sơ kết công tác tư pháp quý I năm 2021

Ngày 01/4/2021, Phòng Tư pháp huyện Châu Thành tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp quý I, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác quý II năm 2021. Tham dự Hội nghị có ông Phạm Văn Phong, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, ông Đỗ Nhật Định, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện, lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp cùng với công chức chuyên môn Phòng Tư pháp và công chức Tư pháp – Hộ tịch các xã, thị trấn. Ông Phạm Văn Dũng, Trưởng phòng Tư pháp chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp Quý I năm 2021

Nhờ chủ động trong công tác xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành năm 2021, trong quý I/2021 các nhiệm vụ của ngành tư pháp đạt và vượt tiến độ so với chương trình, kế hoạch đã đề ra. Công tác hòa giải ở cơ sở đã tiếp nhận 84 vụ, đưa ra hòa giải 83 vụ và hòa giải thành 72 vụ đạt 86,75%; tuyên truyền được 281 cuộc, với 7.841 lượt người tham dự; phát 1.585 tài liệu miễn phí về tuyên truyền PBGDPL; triển khai thực hiện 14/31 thủ tục công trực tuyến mức 3, 4 đạt 45,16%, số hồ sơ tiếp nhận, giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 là: 82/82 hồ sơ đạt tỷ lệ 100%; trích lục cải chính hộ tịch 74 trường hợp; cấp đăng ký khai sinh 704 trường hợp; đăng ký kết hôn cho 164 trường hợp; xác nhận tình trạng hôn nhân 472 trường hợp; nhận cha, mẹ, con 12 trường hợp; trích lục cải chính, thay đổi, bổ sung hộ tịch 71 trường hợp…

Tại hội nghị, công chức Tư pháp – Hộ tịch các xã, thị trấn còn được lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp và công chức chuyên môn Phòng Tư pháp triển khai hướng dẫn nghiệp vụ về công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, chứng thực, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, các đại biểu cũng tập trung thảo luận đề ra các giải pháp nhằm khắc phục những khó khăn, hạn chế, vướng mắc của ngành trong thời gian tới.

Công chức Tư pháp – Hộ tịch phát biểu tại Hội nghị

Dịp này, Phòng tư pháp huyện đã phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp huyện Châu Thành năm 2021 và phong trào thi đua chuyên đề “Công tác hòa giải ở cơ sở” trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2021. Đồng thời, triển khai nhân rộng 03 mô hình sáng kiến trong cải cách hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Châu Thành, gồm: Mô hình “Cấp bản sao chứng thực giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, giấy chứng nhận khuyết tật và trả kết quả tại nhà cho người dân trên địa bàn thị trấn Cái Tàu Hạ”; mô hình “Tiếp nhận và Trả kết quả tại nhà thủ tục hành chính liên thông về đăng ký khai tử, kết hợp trao thư chia buồn – xóa đăng ký thường trú – mai táng phí (nếu có) cho người dân trên địa bàn thị trấn Cái Tàu Hạ” và mô hình “Đăng ký hộ tịch lưu động, trả kết quả tại nhà và tuyên truyền nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn xã An Phú Thuận”.

Ảnh ông Phạm Văn Ngọc, Trưởng phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi THPL, hướng dẫn nghiệp vụ tại Hội nghị

Trong quý II cũng như các tháng còn lại của năm 2021 ngành Tư pháp huyện Châu Thành tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, tập trung khắc phục khó khăn, nỗ lực vượt bậc, phấn đấu thực hiện quyết liệt hơn nữa các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra, chủ động tham mưu, đề xuất với các cấp có thẩm quyền quan tâm, xem xét giải quyết kịp thời các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ảnh ông Đỗ Nhật Định, Phó Chủ tịch UBND Huyện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Đỗ Nhật Định, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, cho rằng, ngành Tư pháp huyện Châu Thành đã có nhiều cố gắng, thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra, bám sát tinh thần đổi mới của Ngành là đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác tư pháp của Ngành được khẩn trương triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát những nhiệm vụ trọng tâm của Sở, ngành, các Nghị quyết của cấp ủy và chính quyền địa phương và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị với nhiều kết quả nổi bật, góp phần tạo đà cho việc thực hiện nhiệm vụ trong quý II cũng như cả năm 2021.

Cẩm Thúy