Xuất bản thông tin

null An Phú Thuận ra quân thực hiện Ngày đại đoàn kết vì cộng đồng

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

An Phú Thuận ra quân thực hiện Ngày đại đoàn kết vì cộng đồng

Ngày 04/4/2021, Ban nhân dân ấp An Thạnh, xã An Phú Thuận tổ chức ra quân thực hiện Ngày đại đoàn kết vì cộng đồng với công trình phần việc là rải đá đường thủy lợi nội đồng tuyến Ba Bọng - Ba Thành.

Nhân dân tham gia lễ ra quân

Tuyến đường này có chiều dài 1.077m thường xuyên lầy lội vào mùa mưa, gây khó khăn cho việc đi lại, vận chuyển nông sản của các hộ dân sống trên địa bàn. Tổng kinh phí thực hiện tuyến đường là 40 triệu đồng. Trong đó, nhân dân đóng góp 21 triệu đồng, phần còn lại trích từ ngân sách Nhà nước. Ngoài việc đóng góp kinh phí, các hộ dân tại khu vực này cũng tự nguyện hiến đất để mở rộng cung đường và đóng góp ngày công lao động cùng với chính quyền tu sửa để thuận tiện cho việc đi lại và vận chuyển nông sản.

Nhân dân thực hiện rải đá tuyến đường

Từ hoạt động thực tiễn Ngày đại đoàn kết vì cộng đồng đã góp phần phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tinh thần đoàn kết, tự chủ, chăm chỉ, hợp tác trong Nhân dân. Đồng thời khơi dậy tiềm năng và khả năng tự chủ của Nhân dân trước các yêu cầu của xã hội./.

Hữu Tình