Xuất bản thông tin

null Châu Thành Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 5

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Châu Thành Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 5

Ngày 06/4/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Châu Thành khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tổ chức hội nghị lần thứ 5 đánh giá tình hình hoạt động quý I đề ra phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2021.

Ảnh các đại  biểu tham dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 5

Quý I/2021, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện có chuyển biến tích cực. Bà con nông dân sản xuất lúa thắng lợi trên cả 3 mặt: diện tích, năng suất và giá cả, lợi nhuận bình quân 30 triệu đồng/ha; chăn nuôi tiếp tục phát triển ổn định; công nghiệp, thương mại, dịch vụ duy trì mức tăng trưởng. Đời sống người dân từng bước được nâng lên, các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện, nhất là trong dịp Tết nguyên đán; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định.

Công tác bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp được tập trung thực hiện, đến nay huyện Châu Thành đã tổ chức xong Hội nghị hiệp thương lần thứ hai đảm bảo thành phần, cơ cấu theo quy định ở cấp huyện và các xã, thị trấn.

Hội nghị đã tập thảo luận, tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trong quý I, đề ra phương hướng nhiệm vụ trong quý II. Trong đó, tập trung lãnh đạo thắng lợi Cuộc bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, tổ chức thành công Đại hội Liên hiệp Phụ nữ huyện lần thứ XI nhiệm kỳ 2021 – 2026. Lãnh đạo bà con nông dân sản xuất thắng lợi vụ Hè Thu. Chủ động phòng chống dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi. Quan tâm công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống có hiệu quả dịch bệnh Covid – 19. Đôn đốc, kiểm tra hỗ trợ thực hiện Chương trình OCOP và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản. Đảm bảo an tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau bầu cử và kỷ niệm 46 năm ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước 30/4/1975 – 30/4/2021.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã tổ chức ký kết và giao nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 cho từng cơ quan, đơn vị  thực hiện với quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Ban Chấp hàng Đảng bộ huyện đề ra trong năm 2021.

Ảnh BTV Huyện ủy ký kết và giao nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

cho từng cơ quan, đơn vị

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Tấn Lực trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lê Thị Phi Yến trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân

Dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2020.

Thanh Dự - Trí Khánh