Xuất bản thông tin

null Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về bầu cử

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về bầu cử

Ngày 09/4/2021 Sở Tư pháp Tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về bầu cử đến các huyện, thị xã thành phố trên địa bàn tỉnh. 107 đại biểu là các báo cáo viên huyện, tuyên truyền viên các xã, thị trấn tham dự tại điểm cầu trực tuyến huyện Châu Thành04 điểm cầu trực tuyến tại các xã: An Khánh, Tân Nhuận Đông, Phú Long, Tân Phú Trung.

Các đại biểu dự Hội nghị tập huấn  điểm cầu Huyện

Hội nghị đã phổ biến ba chuyên đề như: Định hướng nội dung thông tin tuyên truyền về Bầu cử; Công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và Chuyên đề Pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Các tuyên truyền viên dự Hội nghị tại điểm cầu xã Tân Nhuận Đông

Qua hội nghị nhằm giúp cho báo cáo viên cấp huyện và tuyên truyền viên các xã, phường, thị trấn trang bị kiến thức pháp luật, định hướng, hướng dẫn thông tin, tuyên truyền về bầu cử, đáp ứng tốt yêu cầu về thông tin, tuyên truyền trong tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn Tỉnh./.

Cẩm Thúy