Xuất bản thông tin

null Phòng, chống dịch Covid-19 phục vụ cho cuộc bầu cử

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Phòng, chống dịch Covid-19 phục vụ cho cuộc bầu cử

Ngày 02/4/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 phục vụ cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 với mục tiêu đảm bảo thực hiện phòng, chống và ngăn ngừa khả năng lây lan của dịch Covid-19 phục vụ an toàn cho công tác bầu cử.

Ảnh minh họa

Theo đó, Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan triển khai thực Kế hoạch này; hướng dẫn việc thành lập Tổ Y tế - phòng chống dịch, cách bầu cử, thời gian lưu trữ, bảo quản thùng phiếu tại các cơ sở điều trị, cơ sở cách ly tập trung; xây dựng, ban hành quy trình, lưu đồ, hình ảnh để hướng dẫn thực hiện Kế hoạch này trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, theo dõi tình hình, diễn biến dịch Covid-19, tham mưu kịp thời công tác đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19; báo cáo, thông tin ngay cho Uỷ ban bầu cử tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh khi phát hiện các trường hợp nghi mắc, các trường hợp là F1, F2 tham gia bầu cử; chỉ đạo các đơn vị y tế trên địa bàn bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh; tổ chức tập huấn chuyên môn về phòng, chống dịch cho cán bộ, công chức, viên chức phục vụ công tác bầu cử v.v..

Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan báo chí, cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh phối hợp với Sở Y tế, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trước, trong và sau thời gian tổ chức bầu cử.

Công an tỉnh đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm bầu cử; quản lý đối tượng, thực hiện các biện pháp thích hợp đối với những người không chấp hành các quy định về phòng, chống dịch, nội quy của khu vực bầu cử; chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xử lý các trường hợp đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin sai sự thật liên quan đến tình hình dịch Covid-19 v.v.

Trí Dũng (Nguồn: dongthap.gov.vn)