Xuất bản thông tin

null Tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 07/4/2021, Uỷ ban bầu cử tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ công tác công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đến các Huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh bằng. Tham dự tại điểm cầu huyện Châu Thành, ông Nguyễn Tấn Lực – Bí thư Huyện ủy, ông Nguyễn Văn Quới – Chủ tịch HĐND Huyện cùng các Thành viên Ủy ban bầu cử, các Tiểu ban phục vụ bầu cử, Tổ giúp việc, Trưởng và các Phó Ban bầu cử đại biểu HĐND Huyện

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu trực tuyến huyện Châu Thành

Tại Hội nghị các đại biểu được hướng dẫn về nhiệm vụ của các Ban bầu cử và Tổ bầu cử; nội dung kiểm tra, giám sát trước và trong ngày bầu cử. Theo hướng dẫn, người ứng cử không được làm thành viên Ban bầu cử hoặc Tổ bầu cử ở đơn vị bầu cử mà mình ứng cử. Ban bầu cử có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc các đơn vị về thi hành pháp luật về bầu cử, niêm yết danh sách cử tri và việc niêm yết danh sách những người ứng cử, bố trí các phòng bỏ phiếu và công việc bầu cử ở các phòng bỏ phiếu, nhận và phân phối tài liệu, phiếu bầu cử cho các Tổ bầu cử; tổng hợp và kiểm tra biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Về thời gian bỏ phiếu, bắt đầu bỏ phiếu từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối, có thể sớm hơn nhưng không trước 5 giờ sáng và có thể kết thúc muộn hơn nhưng không quá 9 giờ tối.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu trực tuyến huyện Châu Thành

Ngoài ra, các thành viên Tổ Giúp việc Uỷ ban bầu cử tỉnh còn hướng dẫn cách kiểm phiếu và lập các mẫu biên bản bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp theo Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG của Hội đồng bầu cử quốc gia; hướng dẫn các biểu mẫu trung gian hỗ trợ kiểm tra kết quả bầu cử qua đó giúp các đại biểu nắm vững nghiệp vụ, quyền hạn được quy định trong Luật Bầu cử để thực hiện hiệu quả công tác bầu cử trong thời gian tới.

Thanh An