Xuất bản thông tin

null Chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục hành chính trễ hạn, quá hạn

Chi tiết bài viết TTGDNN Tuyên truyền Cải cách hành chính

Chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục hành chính trễ hạn, quá hạn

Ngày 08/4, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có phản ánh, kiến nghị về hồ sơ trễ hạn, quá hạn và phản ánh thái độ, hành vi của công chức, viên chức phải tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan gây bức xúc cho người dân; báo cáo kết quả thực hiện về Uỷ ban nhân dân tỉnh trước ngày 20/4/2021.

Ảnh tư liệu minh hoạ

Đối với các phản ánh, kiến nghị đang theo dõi kết quả xử lý, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải nhanh chóng thực hiện và phản hồi đến hệ thống Tổng đài 1022.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục kiểm tra, chấn chỉnh quy trình kiểm soát thủ tục hành chính ở Bộ phận Một cửa và các phòng, ban chuyên môn trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, đặc biệt là lĩnh vực đất đai. Thực hiện gửi thư xin lỗi trong trường hợp trễ hạn, quá hạn và thực hiện nghiêm quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tạo thuận lợi cho người dân, không để xảy ra tình trạng gây phiền hà, đi lại nhiều lần khi thực hiện thủ tục hành chính.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công tỉnh Đồng Tháp, từ ngày 01 - 31/3/2021, hệ thống Tổng đài 1022 của tỉnh đã tiếp nhận và lập 718 phiếu xử lý ý kiến, phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân, trong đó có 377 phản ánh, kiến nghị và hỏi đáp liên quan đến thủ tục hành chính.

Trong tháng 03/2021, có 37 phản ánh, kiến nghị liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính bị trễ hạn, quá hạn và phản ánh thái độ, hành vi của công chức, viên chức và 03 phản ánh, kiến nghị đang theo dõi kết quả xử lý từ cơ quan, đơn vị, địa phương.

Trí Dũng (Nguồn: dongthap.gov.vn)