Xuất bản thông tin

null Xã đoàn An Nhơn ra quân tuyên truyền bầu cử

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Xã đoàn An Nhơn ra quân tuyên truyền bầu cử

Ngày 09/4/2021, Xã đoàn An Nhơn ra quân tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ảnh ĐVTN ra quân tuyên truyền

Bằng hình thức loa phóng thanh và khẩu hiệu tuyên truyền trên xe máy, trong buổi sáng ra quân các bạn đoàn viên thanh niên đã chạy xe dọc các tuyến đường ở 04 ấp An Phú, An Thạnh, Tân Phú và Tân Thạnh để tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, quyền và nghĩa vụ của cử tri

Ảnh ĐVTN tuyên truyền tại các ấp

Ảnh ĐVTN tuyên truyền tại các ấp

Hiện các tổ chức đoàn cơ sở  trên địa bàn huyện đang tập trung ra quân tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026, đợt cao điểm tuyên truyền sẽ diễn ra trong 03 ngày trước bầu cử và ngày bầu cử 23/5/2021.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền sâu rộng để mọi người dân hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, động viên cử tri tích cực thực hiện quyền và trách nhiệm công dân của mình, hăng hái tham gia đi bỏ phiếu bầu cử góp phần thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Cẩm Phượng