Xuất bản thông tin

null An Phú Thuận hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

An Phú Thuận hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri

Ngày 12/4/2021, UBND xã An Phú Thuận đã hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri tại 11 khu vực bỏ phiếu có 8.913 cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Niêm yết danh sách cử tri

Công tác lập và niêm yết danh sách cử tri đã được xã tập trung chỉ đạo, tiến hành khẩn trương nhằm đảm bảo quyền bầu cử của conge dân. Để bảo đảm việc niêm yết danh sách cử tri đúng quy định, Uỷ ban bầu cử các xã đã tiến hành rà soát, phối hợp với các hộ gia đình nắm bắt những biến động về dân số để kịp thời bổ sung, lập danh sách cử tri. Danh sách cử tri đều được niêm yết tại các vị trí thuận tiện, dễ nhận biết nhất như tại trụ sở UBND xã, trụ sở các ấp và những điểm công cộng của khu vực bỏ phiếu để nhân dân theo dõi, bổ sung thông tin nếu có sai sót.

Nhân dân xem danh sách cử tri được niêm yết

Đến thời điểm này, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn xã được triển khai đảm bảo tiến độ, kế hoạch. Các nội dung công việc đều được chủ động hoàn thành sớm hơn so với thời gian quy định. Xã tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026./.

Hữu Tình