Xuất bản thông tin

null Châu Thành Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Châu Thành Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Ngày 15/04/2021, Ban thường trực UBMTTQ huyện Châu Thành tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn  ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự hội nghị có Bà Lê Thị Phi Yến – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Ông Phạm Tấn Xiếu - Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, cùng Lãnh đạo các ban ngành đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội trên địa bàn huyện.

Ảnh các đại biểu tham dự hội nghị

Sau Hội nghị hiệp thương lần 2, Ban thường trực UBMTTQ các cấp của huyện đã tổ chức lấy ý kiến cử tri, kết quả 100% cử tri thống nhất giới thiệu các đại biểu ứng cử HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 đối với 58 người.

Tại hội nghị hiệp thương lần thứ 3, các Đại biểu tham dự nghe thông qua danh sách những người đủ tiêu chuẩn  ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026 là 58 người, số đại biểu được bầu là 34 đại biểu. Trong đó Khối Đảng là 13 đại biểu; Khối nhà nước 11 đại biểu; MTTQVN huyện và các đoàn thể 12 đại biểu; Lực lượng vũ trang 2 đại biểu; Tôn giáo 2 đại biểu; Thành phần khác 18 đại biểu. Sau khi thảo luận, 100%  đại biểu đã thống nhất danh sách những người đủ tiêu chuẩn  ứng cử đại biểu HĐND huyện Châu Thành, nhiệm kỳ 2021 – 2026./.

Trí Khánh