Xuất bản thông tin

null Châu Thành Hội nghị trực tuyến triển khai các văn bản pháp luật mới ban hành

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Châu Thành Hội nghị trực tuyến triển khai các văn bản pháp luật mới ban hành

Ngày 15/4/2021, UBND Tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố trong tỉnh triển khai một số văn bản pháp luật mới ban hành. Tham dự tại điểm cầu Huyện Châu Thànhông Phạm Văn Dũng, Trưởng phòng Phòng Tư pháp; đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân Huyện, Ủy ban nhân dân Huyện, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân Huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên; đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và công chức Tư pháp - Hộ tịch.

Ảnh các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu huyện

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên triển khai các văn bản luật: Luật Cư trú năm 2020; Luật Biên phòng Việt Nam; Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Luật Bảo vệ môi trường; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS);

Việc triển khai các văn bản pháp luật mới ban hành có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm triển khai, phổ biến kịp thời các luật và nghị định có hiệu lực thi hành đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn huyện biết, thực hiện, góp phần xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn huyện.

Sau hội nghị, thủ trưởng các cơ quan đơn vị, ngành huyện; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và đoàn thể tập trung tuyên truyền, phổ biến chuyên sâu các luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành, địa phương; triển khai thực hiện đúng thời điểm các luật có hiệu lực thi hành và coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị nhằm giúp cán bộ, đảng viên và người dân nắm vững thông tin cơ bản của các văn bản luật để vận dụng đầy đủ, đúng đắn những quy định của pháp luật liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ, chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh./.

Cẩm Thúy