Xuất bản thông tin

null BHXH Châu Thành thực hiện Cải cách thủ tục hành chính

Chi tiết bài viết TTGDNN Tuyên truyền Cải cách hành chính

BHXH Châu Thành thực hiện Cải cách thủ tục hành chính

Xác định Cải cách thủ tục hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động trong lĩnh vực BHXH, BHYT trong thời gian qua, BHXH Huyện Châu Thành đã đẩy thực hiện cải cách thủ tục hành chính rút ngắn thời gian nộp bảo hiểm xã hội xuống còn 49 giờ/năm áp dụng trên địa bàn huyện Châu Thành.

Ảnh công chức BHXH huyện hướng dẫn người dân thực hiện hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Huyện

Năm 2020 và những tháng đầu năm 2021, BHXH Huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan BHXH với các ngành liên quan và với đơn vị sử dụng lao động thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa huyện. BHXH Huyện tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, rút ngắn thời gian nộp bảo hiểm xã hội xuống còn 49 giờ/năm áp dụng trên địa bàn huyện Châu Thành.

Công tác rà soát, bổ sung, công khai TTHC liên quan đến giải quyết chế độ BHXH, BHYT cấp huyện được triển khai thực hiện thường xuyên, qua kiểm tra, rà soát đã thay thế đơn giản hóa hồ sơ thủ tục chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thu BHXH, BHYT, cấp sổ BHXH, BHYT từ 27 thủ tục xuống còn 25 thủ tục theo Quyết định 222/QĐ-BHXH ngày 25/02/2021 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Toàn bộ các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp đều được BHXH huyện niêm yết công khai đầy đủ tại cơ quan BHXH huyện và tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện theo công văn số 798/BHXH-VP, ngày 31/3/2021 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

BHXH huyện còn đẩy mạnh giao dịch điện tử trong thực hiện thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; giải quyết chế độ BHXH thông qua giao dịch hồ sơ điện tử, đồng thời trả kết quả tiếp nhận các hồ sơ trên qua dịch vụ Bưu chính, vận động đối tượng hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH một lần nhận tiền thông qua tài khoản ATM. Hiện trên địa bàn huyện có tổng số 160 đơn vị thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử lĩnh vực thu BHXH, BHYT, BHTN, đạt 100%, trừ 6 đơn vị gửi văn bản xin nộp hồ sơ giấy do cơ sở thực hiện thuế khoán 1 năm chỉ phát sinh 1 lần.

Trong 03 tháng đầu năm BHXH huyện tiếp nhận 3.160 hồ sơ, trong đó nhận qua giao dịch điện tử là 2.153 hồ sơ, nhận tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả là 1.007 hồ sơ. Qua đó đã giải quyết và chuyển trả 3.145 hồ sơ, trong đó trả qua dịch vụ Bưu chính 2.141 hồ sơ, trả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả là 728 hồ sơ.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân cũng như đảm bảo quyền lợi cho trẻ em khi đi khám chữa bệnh, BHXH huyện đã phối hợp với UBND xã, thị trấn thực hiện cấp thẻ BHYT trẻ em dưới 6 tuổi liên thông với dữ liệu đăng ký khai sinh. Hiện, toàn bộ toàn bộ dữ liệu cấp, gia hạn thẻ BHYT hộ gia đình đều được thực hiện thông qua giao dịch điện tử từ Bưu điện Huyện. Qua đó, đã góp phần giảm thời gian cho đại lý thu UBND xã, thị trấn trong việc nộp hồ sơ và tiền đóng của người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng cho cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Ảnh tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm VssID

Bên cạnh đó, để kịp thời phổ biến rộng rãi ứng dụng VssID đến người tham gia BHXH, BHYT, BHXH Huyện Châu Thành đã triển khai hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID – BHXH số, đẩy mạnh công tác thông tin, qua hệ thống phát thanh, phát tờ rơi, tờ bướm, tuyên truyền thông qua các cuộc họp, hội nghị, tuyên truyền tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của BHXH huyện. Tính đến hết tháng 3/2021, toàn huyện có 115 đơn vị đăng ký tài khoản ứng dụng VSSID với trên 2.000 người cài đặt.

Việc triển khai thực hiện các thủ tục hành chính lĩnh vực BHXH tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi cần giải quyết các vấn đề về BHXH, BHYT, góp phần thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn huyện nói chung và cải cách thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực BHXH nói riêng.

Cẩm Phượng – TTVHTT&TT Châu Thành