Xuất bản thông tin

null Châu Thành hội nghị chuyên đề công tác cải cách hành chính năm 2021 và báo cáo kết quả năm 2020

Chi tiết bài viết TTGDNN Tuyên truyền Cải cách hành chính

Châu Thành hội nghị chuyên đề công tác cải cách hành chính năm 2021 và báo cáo kết quả năm 2020

Ngày 22/4/2021, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Phạm Tấn Xiếu đã chủ trì hội nghị chuyên đề về công tác Cải cách hành chính năm 2021 và báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020. Lãnh đạo các ngành chuyên môn huyện, lãnh đạo UBND các xã – thị trấn và các công chức, viên chức phụ trách công tác cải cách hành chính tại các ngành chuyên môn và các xã – thị trấn đã đến dự.

Ảnh Chủ tịch UBND Huyện Phạm Tấn Xiếu trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân

Năm 2020, huyện Châu Thành được xếp  hạng 1/12 huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, với tổng số đạt 88,66 điểm, tăng 1 bậc và tăng 6 điểm so với năm 2019. Bên cạnh các kết quả đạt được thì công tác cải cách hành chính tại huyện Châu Thành cũng còn nhiều  hạn chế cần khắc phục, tại hội nghị các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận, trao đổi các vấn đề còn khó khăn và đề ra giải pháp tiếp tục khắc phục trong năm 2021 như: Tăng cường công tác chỉ đạo điều hành  trong thực hiện cải cách hành chính tại các ngành và các địa phương; Nâng cao chỉ số hài lòng của  các tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ và giải quyết thủ tục hành chính của địa phương; xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức tham gia thực hiện công tác cải cách hành chính; Hiện đại hóa hành chính, thực hiện tốt công tác  cải cách hành chính trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4...

Ảnh Chủ tịch UBND Huyện Phạm Tấn Xiếu trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân

Tại hội nghị, UBND huyện Châu Thành đã trao 26 giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trong năm 2020 và thực hiện tốt công tác giải quyết hồ sơ trực tuyến mức độ 3 và 4./.

Đăng Phúc