Xuất bản thông tin

null Châu Thành phát động phong trào thi đua chuyên đề “Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính” năm 2021

Chi tiết bài viết TTGDNN Tuyên truyền Cải cách hành chính

Châu Thành phát động phong trào thi đua chuyên đề “Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính” năm 2021

Ngày 14/4/2021, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua chuyên đề “Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính” năm 2021.

Theo đó, phong trào thi đua được triển khai thực hiện từ nay đến hết tháng 11/2021. Đối tượng thi đua là tập thể các cơ quan, đơn vị ngành Huyện; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Ảnh tập huấn công tác xử lý vi phạm hành chính

Phong trào thi đua đề ra các tiêu chí sau: Công tác chỉ đạo, điều hành; việc xây dựng và tiến độ, kết quả triển khai kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Tổ chức thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện và quyết định xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền xử phạt của cơ quan, đơn vị quản lý đạt tỷ lệ 75% trở lên; 100% cán bộ, lãnh đạo, công chức phụ trách công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu về xử lý vi phạm hành chính;  Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn đến cán bộ, công chức, Nhân dân và tổ chức; 100% hồ sơ tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện hoặc người có thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đảm bảo đúng quy trình và thủ tục theo quy định của pháp luật; không có hồ sơ khiếu nại, tố cáo, khiếu kiện đối với quyết định xử phạt hành chính sai quy trình và thủ tục.

Ảnh minh họa

Kết thúc phong trào thi đua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện sẽ tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân dẫn đầu trong phong trào thi đua chuyên đề “Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính” năm 2021.

Việc phát động phong trào thi đua nhằm khích lệ các tập thể, cá nhân trong việc quản lý công tác thi hành pháp luật về quy định trình tự, thủ tục, thẩm quyền chặt chẽ, rõ ràng, góp phần quan trọng trong bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn huyện Châu Thành. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai, phổ biến pháp luật cho cán bộ, công chức làm công tác xử lý vi phạm hành chính, cá nhân có liên quan nhằm nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, Nhân dân đối với quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành./.

Xem chi tiết kế hoạch tại đây.

Cẩm Thúy