Xuất bản thông tin

null Châu Thành Lễ trao quyết định điều động cán bộ

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Châu Thành Lễ trao quyết định điều động cán bộ

Ngày 26/4/2021, tại Phòng họp Huyện ủy Châu Thành, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức lễ trao quyết định điều động cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. Bí thư Huyện ủy Châu Thành – Nguyễn Tấn Lực, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – Lê Thị Phi Yến, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Phạm Tấn Xiếu, cũng lãnh đạo các ngành huyện đến tham dự.

Ảnh buổi lễ trao quyết định

Cụ thể điều động, chỉ định Bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ - Huyện ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đến công tác tại UBND huyện Châu Thành, để thực hiện quy trình bổ nhiệm chức vụ Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin Huyện.    

Ảnh Bí thư Huyện ủy Châu Thành Nguyễn Tấn Lực trao quyết định cho Bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Huyện ủy Châu Thành Nguyễn Tấn Lực đã chúc mừng Bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ, đồng thời nhấn mạnh công tác cán bộ là việc làm thường xuyên của Đảng nhằm sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy. Đề nghị Bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ nhanh chóng bàn giao công việc cho đơn vị cũ, thực hiện các thủ tục cần thiết chuyển về đơn vị mới; phấn đấu hết sức mình, tăng cường đoàn kết nội bộ, cùng tập thể lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Ban Thường vụ Huyện ủy giao../.

Trí Khánh