Xuất bản thông tin

null Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành nhiệm kỳ 2021 – 2026

Trang Hội đồng nhân dân huyện Tin tức Hội đồng nhân dân

Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành nhiệm kỳ 2021 – 2026

Ngày 26/4/2021, Ủy ban bầu cử huyện Châu Thành đã ban hành Nghị quyết số 02/NQ-UBBC về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo từng đơn vị bầu cử.

Danh sách chính thức 58 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại 10 đơn vị bầu cử trong toàn Huyện để bầu 34 đại biểu Hội đồng nhân dân Huyện, như sau:

1. Đơn vị bầu cử số 01: xã Tân Phú Trung; số người ứng cử là 07, số đại biểu được bầu là 04.

- Ông Lê Phú Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Hợp tác xã nông sản xã Tân Phú Trung;

- Bà Nguyễn Thị Xuân Đào, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Phú Trung;

- Ông Nguyễn Minh Đầy, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Huyện;

- Ông Nguyễn Văn Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Tân Phú Trung;

- Bà Trương Thị Xuân Ngân, Phó Trưởng phòng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Huyện;

- Bà Nguyễn Thị Tươi, Nhân viên Trạm y tế xã Tân Phú Trung;

- Bà Lê Thị Phi Yến, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy.

2. Đơn vị bầu cử số 02: xã Tân Bình; số người ứng cử là 07, số đại biểu được bầu là 04.

- Ông Nguyễn Văn Bé Hai (Hai Lúa), Phó Trưởng ban Trị sự Phật giáo Hòa hảo xã Tân Bình;

- Bà Phạm Thị Mỹ Hạnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Huyện;

- Ông Trương Lê Huy Hoàng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần AMBROYAL.

- Bà Mai Thị Luyến, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Huyện;

- Bà Nguyễn Thị Nhàn, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Tân Bình;

- Bà Mai Thị Phượng, Chủ tịch Liên đoàn lao động Huyện;

- Ông Hà Thanh Vũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Bình.

3. Đơn vị bầu cử số 03: xã An Hiệp; số người ứng cử là 05, số đại biểu được bầu là 03.

- Bà Trần Kim Bằng, Giáo viên Trường Mẫu giáo An Hiệp;

- Ông Nguyễn Hoàng Hận, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã An Hiệp;

- Ông Lê Thanh Hiền, Phó Trưởng phòng Phòng Tài chính – Kế hoạch Huyện;

- Bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy;

- Ông Nguyễn Hoàng Phước, Phó Chủ nhiệm Hội quán Hiệp Tâm, xã An Hiệp.

4. Đơn vị bầu cử số 04: xã Phú Long và xã Tân Phú; số người ứng cử là 05, số đại biểu được bầu là 03.

- Ông Trần Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Phú;

- Bà Võ Hồng Nghi, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Long;

- Ông Mai Văn Nhàn, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy;

- Bà Trần Ngọc Thùy, Nhân viên Trạm Y tế xã Phú Long;

- Bà Nguyễn Thị Kim Vân, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Tân Phú.

5. Đơn vị bầu cử số 05: xã Tân Nhuận Đông; số người ứng cử là 07, số đại biểu được bầu là 04.

- Ông Trần Thanh Bình (Thượng Tọa Thích Tĩnh Triệt), Phó Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo Việt Nam Huyện;

- Ông Nguyễn Văn Cường, Bí thư Đảng ủy xã Tân Nhuận Đông;

- Ông Huỳnh Tấn Lộc, Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi xã Tân Nhuận Đông;

- Ông Trần Long Thành, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự Huyện;

- Ông Võ Ngọc Thành, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện;

- Bà Nguyễn Thị Kim Thùy, Giáo viên Trường Tiểu học Nha Mân 2;

- Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Tân Nhuận Đông.

6. Đơn vị bầu cử số 06: xã Hòa Tân; số Người ứng cử là 05, số đại biểu được bầu là 03.

- Ông Phan Thanh Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện;

- Ông Huỳnh Văn Hiệp, Giám đốc Công ty TNHH MTV Nam Huy Đồng Tháp;

- Ông Nguyễn Văn Hòa, Hội viên Hội Nông dân xã Hòa Tân;

- Bà Nguyễn Thị Mỹ Ngân, Nhân viên Trạm y tế xã Hòa Tân;

- Bà Lâm Thị Ngọc Thanh, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Tân.

7. Đơn vị bầu cử số 07: xã An Nhơn; số người ứng cử là 05, số đại biểu được bầu là 03.

- Ông Võ Hùng Anh, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng phòng Phòng Nội vụ Huyện;

- Bà Võ Thị Hoa, Phó Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện;

- Bà Phan Thị Kiều Linh, Phó Bí thư Đảng ủy xã An Nhơn;

- Ông Huỳnh Thắng, Giám đốc Công ty TNHH TM-DV Cây Xanh Hoa cảnh Sa Đéc (Huỳnh Thắng), Công ty TNHH MTV Huỳnh Thắng Đồng Tháp;

- Ông Huỳnh Hữu Thuận, Chủ tịch Hội Nông dân xã An Nhơn.

8. Đơn vị bầu cử số 08: thị trấn Cái Tàu Hạ và xã Phú Hựu; số người ứng cử là 07, số đại biểu được bầu là 04.

- Bà Võ Thị Kim Chi, Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Phú Hựu;

- Bà Lê Mỹ Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện;

- Ông Nguyễn Thanh Hiền, Bí thư Đảng ủy thị trấn Cái Tàu Hạ;

- Ông Nguyễn Thành Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Hựu;

- Bà Hứa Thị Diễm Phương, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh kiêm cán bộ Tổ chức - Kiếm tra Đảng ủy thị trấn Cái Tàu Hạ;

- Bà Phạm Thị Thùy Trang, Giáo viên Trường Tiểu học Cái Tàu Hạ 1;

- Ông Nguyễn Văn Vinh, Trưởng ban Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Huyện.

9. Đơn vị bầu cử số 09: xã An Khánh; số người ứng cử là 05, số đại biểu được bầu là 03.

- Bà Lê Thị Mỹ Dung, Công chức Văn hóa – Xã hội xã An Khánh;

- Bà Nguyễn Thị Thanh Hồng, Nhân viên Trạm y tế xã An Khánh;

- Ông Nguyễn Trung Thành, Phó Trưởng Công an Huyện;

- Ông Nguyễn Minh Tiếng, Bí thư Đảng ủy xã An Khánh;

- Ông Phạm Tấn Xiếu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện.

10. Đơn vị bầu cử số 10: xã An Phú Thuận; số người ứng cử là 05, số đại biểu được bầu là 03.

- Ông Nguyễn Văn Ba (Ba Tâm), Chủ nhiệm An nông Hội quán xã An Phú Thuận;

- Bà Nguyễn Thị Hồng Muội, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Huyện;

- Bà Trần Thị Huỳnh Ngân, Giáo viên Trường Mẫu giáo An Phú Thuận;

- Ông Phạm Minh Tấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã An Phú Thuận;

- Ông Trương Minh Trí, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã An Phú Thuận.

Xem chi tiết Nghị quyết!

                                                                                    Thanh Trung, PNV