Xuất bản thông tin

null Châu Thành hoàn thành xong việc niêm yết danh sách và tiểu sử tóm tắt những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Châu Thành hoàn thành xong việc niêm yết danh sách và tiểu sử tóm tắt những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Tính đến ngày 03/5/2021, huyện Châu Thành đã hoàn thành xong việc niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, 131 khu vực bỏ phiếu, các địa điểm công công, chợ, nhà văn hóa.

Danh sách cử tri được niêm yết

Đơn vị bầu cử số 03 Quốc hội khóa XV, gồm: thành phố Sa Đéc và các huyện Lai Vung, Lấp Vò, Châu Thành; số đại biểu Quốc hội được bầu là 03 người, số người ứng cử là 05 người.

Đơn vị số bầu cử số 16, tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021-2026, huyện Châu Thành số đại biểu được bầu là 05 người, số người ứng cử là 08 người.

Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành nhiệm kỳ 2021-2026, tại 10 đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu được bầu là 34 người, số lượng người ứng cử là 58 người.

Đại biểu Hội đồng nhân dân các xã nhiệm kỳ 2021-2026; số lượng đại biểu được bầu là 330 người, số lượng người ứng cử là 560 người./.

Thanh Trung PNV