Xuất bản thông tin

null Châu Thành triển khai mô hình trồng khoai lang VietGAP

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Châu Thành triển khai mô hình trồng khoai lang VietGAP

Ngày 11/5/2021, tại xã Hòa Tân, huyện Châu Thành, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp và Nước sạch nông thôn Đồng Tháp triển khai thực hiện “Mô hình trồng khoai lang theo tiêu chuẩn VietGAP gắn với liên kết tiêu thụ” cho bà con nông dân vùng trồng khoai lang xã Hòa Tân.

Ảnh hội nghị triển khai mô hình

Mô hình được thực hiện với diện tích 75 ha của 90 bà con nông dân chuyên canh khoai lang tại địa phương. Theo đó, bà con nông dân được ngành chuyên môn hỗ trợ, hướng dẫn áp dụng quy trình trồng khoai lang theo tiêu chuẩn VietGAP đồng thời liên kết với công ty, doanh nghiệp ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm, bảo đảm đầu ra sản phẩm được ổn định. Nông dân tham gia mô hình sẽ được hỗ trợ 50% chi phí về phân bón hữu cơ, thuốc BVTV, thùng chứa bao bì thuốc BVTV. Thời gian thực hiện từ nay cho đến cuối vụ sản xuất tùy thời điểm xuống giống của bà con nông dân.

Vùng trồng khoai lang ở xã Hòa Tân

Qua mô hình, nhằm thay đổi tập quán sản xuất của bà con trong canh tác cây khoai lang, tạo ra sản phẩm an toàn, truy nguyên được nguồn gốc sản phẩm vả bảo vệ môi trường. Nâng cao năng suất, chất lượng, đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài nước, tăng thu nhập trên cùng diện tích so với canh tác khoai lang theo tập quán./.

Thanh Dự - Đăng Phúc