Xuất bản thông tin

null Tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn về công tác kiểm phiếu Bầu cử

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn về công tác kiểm phiếu Bầu cử

Ngày 17/5/2021, tại Hội trường B Huyện ủy Châu Thành, Ủy ban bầu cử huyện Châu Thành tổ chức tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn về công tác kiểm phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026, cho các Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử, và Tổ trưởng Tổ bầu cử các xã thị trấn trên địa bàn Huyện.

Ảnh buổi tập huấn

Tại buổi tập huấn các Đại biểu tham dự được hướng dẫn về thực hiện các phần việc trong kiểm phiếu, tổng hợp việc kiểm phiếu bầu cử. Qua đó giúp cho các Đại biểu tham dự tấp huấn nắm rõ các nội dung phần việc để thực hiện được tốt trong công tác kiểm phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Trí Khánh