Xuất bản thông tin

null An Phú Thuận huấn luyện lực lượng dân quân cơ động năm 2021

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

An Phú Thuận huấn luyện lực lượng dân quân cơ động năm 2021

Ngày 19/5/2021, Ban Chỉ huy quân sự xã An Phú Thuận tổ chức khai mạc huấn luyện lực lượng dân quân cơ động năm 2021 cho hơn 23 chiến sỹ dân quân cơ động thuộc 7 ấp trên địa bàn xã.

BCH quân sự  xã An phú Thuận phổ biến nội dung chương trình huấn luyện

Trong thời gian 12 ngày từ ngày 19/5/2021 đến ngày 30/5/2021, các chiến sĩ dân quân cơ động được huấn luyện các nội dung gồm: giáo dục chính trị pháp luật, Luật nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh, dự bị động viên; công tác quốc phòng, biên giới quốc gia, phòng thủ dân sự, tình hình kinh tế - xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng, quân sự ở địa phương,… Đồng thời huấn luyện về Điều lệnh đội ngũ, kỹ thuật chiến đấu LLDQ và các chiến thuật chiến đấu.

Cùng ngày, Ban Chỉ huy Quân sự xã An Khánh cũng tổ chức lễ khai giảng huấn luyện lực lượng Dân quân Cơ động năm 2021 cho 23 đồng chí lực lượng Dân quân cơ động xã.

Khai giảng lớp huấn luyện DQCĐ xã An Khánh năm 2021

Kết thúc đợt huấn luyện, Ban Chỉ huy quân sự xã sẽ tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả từng học viên. Lớp huấn luyện nhằm giúp cho lực lượng dân quân cơ động trên địa bàn xã nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn về công tác quốc phòng – an ninh của địa phương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra, góp phần giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội ở địa phương và các nhiệm vụ quân sự tại địa phương./.

Hữu Tình – Thanh Hải