Xuất bản thông tin

null Về việc ngừng cung cấp điện phục vụ công tác bảo trì sữa chữa lưới điện (từ ngày 07/6/2021 đến ngày 13/6/2021 2021)

Chi tiết bài viết TTGDNN Thông báo

Về việc ngừng cung cấp điện phục vụ công tác bảo trì sữa chữa lưới điện (từ ngày 07/6/2021 đến ngày 13/6/2021 2021)

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Để phục vụ công tác bảo trì sửa chữa lưới điện theo kế hoạch công tác tuần từ ngày 07 tháng 6 năm 2021 đến ngày 13 tháng 6 năm 2021 của Điện lực Châu Thành.

Điện lực Châu Thành thông báo thời gian ngừng cung cấp điện trong khu vực huyện Châu Thành như sau:

STT

Khu vực ngừng cung cấp điện

Thời gian ngừng cung cấp điện

Tên đường dây

Ngày

Giờ

1

Khu vực từ vàm Phú An đến cầu ngang Phú An thuộc xã An Phú Thuận.

08/6/2021

Từ 08 giờ 00

đến 17 giờ 00

Trạm Phú An 1

2

Khu vực từ cầu ngang Phú An đến vàm kênh Sáu Nguyện thuộc xã An Phú Thuận.

08/6/2021

Từ 08 giờ 00

đến 12 giờ 00

Trạm Cầu Ngang Phú An

3

Khu vực từ cầu Hàn Thẻ đến vàm Lung 30 thuộc xã An Phú Thuận.

09/6/2021

Từ 08 giờ 00

đến 17 giờ 00

Trạm Cầu Hàn Thẻ

4

Khu vực cuối ngọn rạch Chùa Hội Phước thuộc xã Tân Nhuận Đông.

09/6/2021

Từ 08 giờ 00

đến 16 giờ 00

Trạm Chùa Hội Phước

5

Khu vực từ cầu Xẻo Giang đến cầu Ông Mỹ thuộc xã An Phú Thuận.

10/6/2021

Từ 08 giờ 00

 đến 17 giờ 00

Trạm Cầu Ông Mỹ

6

Khu vực từ cây xăng An Phú Thuận đến cầu Rạch Ấp thuộc xã An Phú Thuận.

10/6/2021

Từ 08 giờ 00

 đến 17 giờ 00

Trạm An Phú Thuận 2

Điện lực Châu Thành thông báo đến quý khách hàng trong khu vực nêu trên biết để chuẩn bị điều kiện sản xuất và sinh hoạt.

Lưu ý:

Khách hàng có sử dụng máy phát điện phải cách ly hoàn toàn nguồn máy phát điện ra khỏi lưới điện do Điện lực quản lý.

Khi công tác xong Điện lực Châu Thành có thể đóng điện trở lại sớm hơn thời gian đã thông báo.

Mọi thông tin về cung cấp điện xin Quý khách hàng vui lòng liên hệ Tổng đài Điện lực số 19001006 và 19009000.

Trân trọng.

Điện lực Châu Thành