Xuất bản thông tin

null Châu Thành kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid - 19

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Châu Thành kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid - 19

Chiều ngày 03/6/2021, Đoàn công tác thuộc Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện Châu Thành tổ chức kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại các doanh nghiệp sản xuất tại công nghiệp Cái Tàu Hạ - An Nhơn.

Ảnh Đoàn công tác tại buổi kiểm tra

Qua kiểm tra, nhìn chung các doanh nghiệp điều thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch COVID-19, như: tổ chức khai báo y tế, sát khuẩn, đo thân nhiệt với tất cả các người vào nơi sản xuất. Thực hiện giãn cách trong giao tiếp, chủ động các phương án ứng phó khi có tình huống dịch bệnh xảy ra, bố trí khu vực ăn uống có vách ngăn đảm bảo cách ly và hợp vệ sinh....

Đoàn công tác kiểm tra tại khu vực ăn uống

Qua đó đoàn cũng đã nhắc nhở các doanh nghiệp tiếp tục tuyên truyền nâng cao ý thức của đội ngũ công nhân trong công tác phòng chống dịch, xây dựng phương án ứng phó cụ thể khi có dịch bệnh xảy ra trong và ngoài khu vực sản xuất; chủ động phối hợp chặt chẽ với địa phương trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Đăng Phúc -Trí Khánh