Xuất bản thông tin

null Thư cảm ơn của Chủ tịch UBND huyện Châu Thành

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Thư cảm ơn của Chủ tịch UBND huyện Châu Thành

Ngày 04 tháng 6 năm 2021, ông Phạm Tấn Xiếu - Chủ tịch UBND huyện Châu Thành đã gửi thư cảm ơn đến lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Huyện, đây là toàn bộ nội dung của thư.