Xuất bản thông tin

null Tiếp nhận ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid - 19

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Tiếp nhận ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid - 19

Ngày 10/6/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19 tổ chức tiếp nhận nguồn lực ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 từ các cá nhân, Doanh nghiệp trên địa bàn xã Tân Nhuận Đông huyện Châu Thành.


Ảnh các cá nhân doanh nghiệp trao bảng tượng trưng số tiền ủng hộ vào “Quỹ phòng, chống dịch COVID-19”

Theo đó Doanh nghiệp Nguyễn Khanh, anh Trần Văn Long, anh Nguyễn Thành Hiếu  đã ủng hộ số tiền 120 triệu đồng vào “Quỹ phòng, chống dịch COVID-19” huyện, với mong muốn chia sẻ những khó khăn, vất vả của các lực chức năng trên tuyến đầu chống dịch. Đồng thời bày tỏ niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền, sự nỗ lực của các lực lượng chức năng sẽ sớm khống chế, đẩy lùi dịch bệnh.

Ảnh Lãnh đạo huyện trao giấy cảm ơn cho cho các cá nhân doanh nghiệp

Bí thư huyện ủy Châu Thành – Nguyễn Tấn Lực, chân thành cảm ơn những tấm lòng của các cá nhân, doanh nghiệp đã đồng hành ủng hộ Quỹ phòng, chống Covid-19 trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tiếp tục ủng hộ Quỹ phòng, chống Covid-19 để địa phương có thêm nguồn lực thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân./.

Trí Khánh