Xuất bản thông tin

null Phú Hựu tăng cường tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Phú Hựu tăng cường tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có vai trò quan trọng góp phần đưa chủ trương, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước đến với người dân. Thời gian qua, xã Phú Hựu đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tăng cường trợ giúp pháp lý, phát huy tốt vai trò của các tổ hòa giải, xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Từ đó, tạo được sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân, góp phần giảm các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương.

Ảnh tuyên truyền pháp luật được lồng ghép tại buổi họp đầu tuần tại UBND xã

Trong 06 tháng đầu năm Ủy ban nhân dân xã đã tổ chức triển khai tuyên truyền, phổ biến các Văn bản pháp luật mới ban hành như: Luật Bảo vệ môi trường; Luật Cư trú; Luật Biên phòng Việt Nam; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính; Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Nghị định 120/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; Luật hòa giải cơ sở; Luật tố cáo, Luật khiếu nại; Luật bầu cử đại biểu Quốc Hội và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính  trong lĩnh vực y tế; Phòng chống bệnh Covid-19 lây lan ra cộng đồng đến cán bộ, Công chức xã và nhân dân được 14 cuộc, với 401 lượt người tham dự, đồng thời tuyên truyền trên Trạm truyền thanh xã được 24 lượt và phát tài liệu miễn phí về tuyên truyền PBGDPL với khoảng 580 bản.

Ảnh phát Tờ gấp tuyên truyền tại xã Phú Hựu

Phát huy vai trò hoạt động hòa giải ở cơ sở, các hòa giải viên được tập huấn, bồi dưỡng về kiến thức, nghiệp vụ hòa giải, từ đó công tác hòa giải được thực hiện một cách có hiệu quả. Kết quả trong 6 tháng đầu năm 2021, trên địa bàn xã Phú Hựu các Tổ hòa giải đã thụ lý được 05 đơn yêu cầu hòa giải tranh chấp trong nội bộ nhân dân, hòa giải thành 05 vụ đạt tỷ lệ 100%  góp phần giải quyết những mâu thuẫn phát sinh trong đời sống hằng ngày, củng cố tình làng, nghĩa xóm và làm giảm tình trạng  khiếu kiện vượt cấp, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, giữ vững an ninh trật tự ở địa phương.

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân xã còn tổ chức triển khai các điều kiện để xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; phân công cán bộ tham mưu thực hiện các tiêu chí về tiếp cận pháp luật cho người dân. Việc triển khai đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật đã được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc, bảo đảm công khai minh bạch, dân chủ đúng quy định của pháp luật./.

Cẩm Thúy