Xuất bản thông tin

null Bố trí địa điểm giao, nhận hàng hóa từ vùng giãn cách xã hội

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Bố trí địa điểm giao, nhận hàng hóa từ vùng giãn cách xã hội

Để kịp thời giải quyết khó khăn cho các doanh nghiệp trong vận chuyển hàng hóa, Ngày 18/6/2021, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành thông báo đến Ủy ban nhân dân thành phố Sa Đéc; huyện Lai Vung; huyện Lấp Vò và Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về việc bố trí địa điểm giao nhận hàng hóa từ vùng giãn cách xã hội vào địa phận tỉnh Đồng Tháp qua địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, cụ thể như sau:

Ảnh điểm giao nhận hàng hóa

- Địa điểm: đặt tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện Châu Thành, số 120, Quốc Lộ 80, ấp Tân Thạnh, xã An Nhơn, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.

- Thời gian áp dụng: Từ ngày 17/6/2021 cho đến khi có thông báo mới.

- Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Sa Đéc, Ủy ban nhân dân huyện Lai Vung và Ủy ban nhân dân huyện Lấp Vò thông báo cho các doanh nghiệp trên địa bàn biết.

- Đề nghị tổ chức, cá nhân giao hàng hoặc nhận hàng chủ động bố trí lái xe thay thế tại địa điểm nêu trên.

Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành đề nghị Quý cơ quan quan tâm phối hợp./.

Thanh An