Xuất bản thông tin

null Thông báo kết quả kiểm tra sát hạch thông qua phỏng vấn (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành năm học 2019 - 2020

Chi tiết bài viết TTGDNN Chi tiết bài viết TTGDNN

Thông báo kết quả kiểm tra sát hạch thông qua phỏng vấn (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành năm học 2019 - 2020

 

         Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Xét kết quả kiểm tra sát hạch thông qua phỏng vấn (vòng 2) vào ngày 18 tháng 3 năm 2020 và báo cáo số 15/BC-HĐTD ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Hội đồng tuyển dụng, Ủy ban nhân dân Huyện thông báo kết quả xét tuyển như sau:

1. Kết quả kiểm tra sát hạch viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành năm học 2019 - 2020 ( đính kèm danh sách kết quả vòng 2).

Danh sách này được niêm yết trên Trang Thông tin điện tử huyện Châu Thành tại địa chỉ: http://chauthanh.dongthap.gov.vn; Trang Thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện tại địa chỉ: http://chauthanh.dongthap.edu.vn và tại cơ quan phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành.

2. Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành không thực hiện việc phúc khảo đối với các nội dung phỏng vấn hoặc thực hành (theo quy định của Quy chế xét tuyển viên chức).

Trường hợp phát hiện có sai sót, đề nghị thí sinh phản ánh về Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành trước ngày 03 tháng 4 năm 2020 để kịp thời điều chỉnh.

Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành, số 80, Quốc lộ 80, khóm Phú Mỹ, thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, số điện thoại 02773.840.032./.

 

Xem nội dung chi tiết tại đây