Xuất bản thông tin

null Châu thành tiếp tục phấn đấu nâng chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2020

Chi tiết bài viết TTGDNN Tuyên truyền Cải cách hành chính

Châu thành tiếp tục phấn đấu nâng chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2020

Theo công bố của UBND tỉnh, chỉ số CCHC năm 2019 của các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố, huyện Châu Thành đạt 82,66 điểm.  Để tiếp tục duy trì kết quả đạt được trong năm 2019 và cũng như phấn đấu nâng chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2020, ngày 07 tháng 02 năm 2020 Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện đã ban hành Kế hoạch số 33/KH-UBND nội dung yêu cầu các cơ quan có liên quan báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2020; Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2020 Cải thiện Chỉ số cải cách hành chính huyện Châu Thành năm 2020.

ảnh minh họa

Theo đó, Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2020, nêu rõ điểm số đạt được trong năm 2019 của từng tiêu chí, tiêu chí thành phần, lĩnh vực của cơ quan phụ trách. Đồng thời đưa ra giải pháp và phương hướng khắc phục, dự kiến điểm số đạt trong năm 2020, cụ thể sau: Thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện chỉ số cải cách hành chính huyện Châu Thành năm 2020; Tăng cường Viết tin, bài về CCHC gửi Ban Biên tập Trang thông tin điện CCHC Tỉnh, Trang TTĐT Huyện; Rà soát, đề xuất việc cấu hình TTHC mức độ 3, 4 đối với các lĩnh vực phù hợp thực tế nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức có thể
thực hiện, tránh sự phiền hà,…

(Đính kèm Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 27/02/2020; Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 13/3/2020 của Chủ tịch UBND huyện)
 

(Hồng Thắm- Phòng Nội vụ huyện Châu Thành)