Xuất bản thông tin

null Đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid -19 trong các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid -19 trong các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch

Ngày 27/3/2020, Ủy ban huyện Châu Thành bàn hành công văn 919/UBND-VX về việc đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid -19 trong các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, Theo Công văn UBND huyện chỉ đạo như sau:

1. Đối với việc cưới, việc tang, liên hoan:

Giao Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thành lập Tổ vận động, tuyên truyền nâng cao ý thức mỗi hộ gia đình dự định tổ chức việc cưới, liên hoan trong thời điểm này cân nhắc điều chỉnh thời gian tổ chức cho phù hợp. Trường hợp đã ấn định thời gian tổ chức, không thể điều chỉnh thì hướng dẫn họ thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của ngành y tế, đồng thời thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh trong việc cưới (chỉ tổ chức việc cưới trong phạm vi gia đình, hạn chế tối đa việc tập trung đông người trên 50 người hoặc thực hiện bằng hình thức báo hỷ thay cho thiệp mời dự lễ cưới) nhầm hạn chế tập trung đông người, góp phần đảm bảo an toàn sức khỏe cho người thân và cộng đồng xã hội.

Riêng việc tang cần thực hiện tốt nếp sống văn hóa, văn minh trong việc tang, tổ chức trong phạm vi gia đình, hạn chế việc tập trung đông người cùng lúc với số lượng trên 50 người.

2. Đối với hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch

- Không tổ chức các lễ hội tại cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự, sự kiện tập trung đông người (trên 50 người);

- Tạm dừng các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng như: câu lạc bộ ca nhạc, sân khấu, biểu diễn nghệ thuật, karaoke, xoa bóp (massaga), trò chơi điện tử (có kết nối mạng và không kết nối mạng internet) và các hoạt động vui chơi giải trí khác có tập trung đông người đến khi có thông báo mới hoạt động lại.

- Ngừng tổ chức các giải thi đấu thể thao, các cơ sở dịch vụ thể thao, khuyến khích tập luyện thể thao tại gia đình.

- Tạm dừng tiếp nhận khách du lịch là người nước ngoài đến tham quan du lịch tại các điểm trên địa bàn Huyện. Thực hiện nghiêm việc khai báo ý tế tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn Huyện.

3. Giao Trưởng phòng Phòng Văn hóa và Thông tin Huyện đôn đốc, nhắc nhỡ, phối hợp kiểm tra việc triển khai thực hiện Công văn này, định kỳ báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân Huyện nắm, chỉ đạo kịp thời./.

                                                   Trí Dũng (Nguồn Công văn số 919/UBND-VX)