Xuất bản thông tin

null Ngân hàng Chính sách xã hội huyện triển khai công tác phòng, chống covid-19 trong giao dịch xã

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện triển khai công tác phòng, chống covid-19 trong giao dịch xã

Thực hiện công văn số 395/NHCS-HCTC ngày 02/6/2021 của Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đồng Tháp về việc phòng chống Covid-19. Từ ngày 10/6/2021 đến nay, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Châu Thành đã triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid – 19 như:

Ảnh Phòng giao dịch trang bị thiết bị phòng chống dịch tại điểm giao dịch xã

Trang bị kính đeo cho tất cả cán bộ và kính chắn tránh tiếp túc cho cán bộ tham gia giao dịch xã nhằm hạn chế tiếp xúc với khách hàng, tổ Tiết kiệm và vay vốn… Lãnh đạo đơn vị yêu cầu các cán bộ viên chức, người lao động thực hiện tốt thông điệp 5K “Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế” của Bộ y tế, đảm bảo sức khỏe cho bản thân và cộng đồng, đồng thời phân chia thời gian giao dịch của các tổ đảm bảo các biện pháp phòng dịch.

Theo bà Lâm Thị Trúc Phương – Giám đốc Phòng giao dịch trong thời gian tới tiếp tục tuyên truyền, đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, người lao động đơn vị thực hiện tốt biện pháp 5K của Bộ Y tế, duy trì hoạt động các tổ giao dịch lưu động xã đảm bảo an toàn trong thời gian tới.

Thanh An