Xuất bản thông tin

null Công ty TNHH MTV Thiên Khánh Đồng Tháp ủng hộ 70 triệu đồng phòng chống Covid -19

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Công ty TNHH MTV Thiên Khánh Đồng Tháp ủng hộ 70 triệu đồng phòng chống Covid -19

Ngày 30/6/2021, UBMTTQ Việt Nam huyện Châu Thành tiếp nhận số tiền 60 triệu đồng do bà Lê Thị Bé Ba – Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV chế biến lương thực Thiên Khánh Đồng Tháp, xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành ủng hộ.

Ảnh UBMTTQ Việt Nam huyện tiếp nhận tiền ủng hộ của Công ty TNHH MTV chế biến lương thực Thiên Khánh Đồng Tháp

Trong đó, 30 triệu đồng ủng hộ vào quỹ phòng, chống Covid – 19 và 30 triệu đồng ủng hộ mua vaccine phòng dịch Covid-19. Trước đó, Công ty TNHH MTV chế biến lương thực Thiên Khánh Đồng Tháp cũng đã ủng hộ vào quỹ phòng, chống Covid – 19 số tiền 10 triệu đồng./.

Thanh Dự - Đăng Phúc