Xuất bản thông tin

null Huyện Châu Thành hình thành 5 khu cách ly tập trung

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Huyện Châu Thành hình thành 5 khu cách ly tập trung

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19 trên địa bàn huyện Châu Thành, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành đã hình thành 05 khu cách ly tập trung để phòng chống Covid 19 với đối tượng, thời gian, địa điểm, cách ly và sức chứa như sau:

 

Ảnh minh hoạ Khu vực cách ly

I. Khu cách ly tập trung thứ nhất

1. Đối tượng: F1

2. Thời gian cách ly: Ít nhất là 21 ngày liên tục theo Công điện số 600/CĐ-BCĐ ngày 05/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về việc điều chỉnh thời gian cách ly tập trung, thời gian quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung và xét nghiệm phòng, chống dịch COVID-19.

3. Địa điểm khu cách ly tập trung: tại điểm Trường THPT Tân Phú Trung, xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.

4. Sức chứa: 95 người (19 phòng).

Xem chi tiết Kế hoạch!

II. Khu cách ly tập trung thứ hai

 1. Đối tượng: F1

2. Thời gian cách ly: ít nhất là 21 ngày liên tục theo Công điện số 600/CĐ-BCĐ ngày 05/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về việc điều chỉnh thời gian cách ly tập trung, thời gian quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung và xét nghiệm phòng, chống dịch COVID-19.

3. Địa điểm khu cách ly tập trung:

- Tại điểm Trường THCS An Hiệp, sức chứa: 50 người (10 phòng).

- Tại điểm Trường Tiểu học An Hiệp, sức chứa 50 người (10 phòng).

Xem chi tiết Kế hoạch!

III. Khu cách ly tập trung thứ ba

1. Đối tượng: F1

2. Thời gian: ít nhất là 21 ngày liên tục theo Công điện số 600/CĐ-BCĐ ngày 05/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về việc điều chỉnh thời gian cách ly tập trung, thời gian quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung và xét nghiệm phòng, chống dịch COVID-19.

3. Địa điểm khu cách ly tập trung: tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Huyện, thuộc địa bàn xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành.

4. Sức chứa: 50 người (10 phòng).

Xem chi tiết Kế hoạch!

IV. Khu cách ly tập trung thứ tư

 1. Đối tượng: F1

2. Thời gian cách ly:

It nhất là 21 ngày liên tục theo Công điện số 600/CĐ-BCĐ ngày 05/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về việc điều chỉnh thời gian cách ly tập trung, thời gian quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung và xét nghiệm phòng, chống dịch COVID-19.

3. Địa điểm khu cách ly tập trung:

- Tại điểm Trường THCS Tân Nhuận Đông, sức chứa: 175 người (35 phòng).

- Tại điểm Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng xã Tân Nhuận Đông, sức chứa 25 người.

Xem chi tiết Kế hoạch!

V. Khu cách ly tập trung thứ năm

 1. Đối tượng: F0.

2. Thời gian cách ly: ít nhất là 21 ngày liên tục theo Công điện số 600/CĐ-BCĐ ngày 05/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về việc điều chỉnh thời gian cách ly tập trung, thời gian quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung và xét nghiệm phòng, chống dịch COVID-19.

3. Địa điểm khu cách ly tập trung: Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh Huyện;

4. Sức chứa: 100 người.

Khi công dân hết thời gian cách ly, bàn giao giấy chứng nhận hoàn thành cách ly cho địa phương nơi cư trú để tiếp tục theo dõi; thực hiện công tác báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định.

Xem chi tiết Kế hoạch!

Trí Dũng