Xuất bản thông tin

null Thời gian và địa điểm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Thời gian và địa điểm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Dự kiến tổ chức 23 điểm thi chính tại 09 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và dự kiến thêm 39 điểm thi dự phòng

 

BBT