Xuất bản thông tin

null Thiết lập cách ly y tế vùng Cồn Bạch Viên thuộc xã An Nhơn và xã Tân Nhuận Đông để phòng, chống dịch COVID-19

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Thiết lập cách ly y tế vùng Cồn Bạch Viên thuộc xã An Nhơn và xã Tân Nhuận Đông để phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 05/7/2021, UBND huyện ban hành Quyết định thiết lập cách ly y tế vùng Cồn Bạch Viên thuộc xã An Nhơn và xã Tân Nhuận Đông để phòng, chống dịch COVID-19.Theo Quyết định thiết lập cách ly y tế vùng Cồn Bạch Viên thuộc xã An Nhơn và xã Tân Nhuận Đông để phòng chống dịch COVID-19, cụ thể như sau:

1. Phạm vi:

- Tổ: 12, 13, 14 thuộc ấp Tân Thạnh, xã An Nhơn, có 83 hộ, với 407 nhân khẩu.

- Tổ: 01, 02 thuộc ấp Tân Phú, xã An Nhơn, có 81 hộ, với 365 nhân khẩu.

- Tổ: 01, 02, 03, 04, 05, 06 thuộc ấp Phú Nhuận, xã Tân Nhuận Đông, có 191 hộ, với 1.002 nhân khẩu.

2. Thời gian áp dụng: 14 ngày, kể từ ngày 05/7/2021.

Tổ chức cách ly y tế vùng có dịch phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng quy định. Mục đích ngăn chặn lây lan của dịch COVID-19 do virut SARS-CoV-2 gây ra.

Trong thời gian áp dụng biện pháp phong tỏa, tất cả người dân không được ra khỏi khu phong tỏa (trừ trường hợp phải chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và các trường họp khác phải được sự đồng ý của chính quyền địa phương); tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế (thực hiện thông điệp 5K: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế).

Xem Quyết định!

Trí Dũng (Nguồn: 566/QĐ-UBND)