Xuất bản thông tin

null Hình thành khu cách ly tập trung để phòng chống Covid – 19

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Hình thành khu cách ly tập trung để phòng chống Covid – 19

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19 trên địa bàn huyện Châu Thành, Ngày 08/7/2021 Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành hình thành khu cách ly tập trung để phòng chống Covid 19 với đối tượng, thời gian, địa điểm, cách ly và sức chứa như sau:

1. Khu cách ly tập trung tại điểm Trường THPT Tân Phú Trung và điểm Trường Tiểu học Tân Phú Trung với nội dung như sau:

- Đối tượng: F1

- Thời gian cách ly: Ít nhất là 21 ngày liên tục theo Công điện số 600/CĐ-BCĐ ngày 05/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về việc điều chỉnh thời gian cách ly tập trung, thời gian quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung và xét nghiệm phòng, chống dịch COVID-19.

-Địa điểm khu cách ly tập trung:

- Tại điểm Trường THPT Tân Phú Trung, sức chứa: 95 người ( 19 phòng).

- Tại điểm Trường Tiểu học Tân Phú Trung, sức chứa: 70 người ( 14 phòng).

Xem Kế hoạch!

2. Khu cách ly tập trung tại điểm Trường THCS An Nhơn và Trường Tiểu học An Nhơn với nội dung như sau:

- Đối tượng: F1.

-Thời gian cách ly: ít nhất là 21 ngày liên tục theo Công điện số 600/CĐ-BCĐ ngày 05/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về việc điều chỉnh thời gian cách ly tập trung, thời gian quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung và xét nghiệm phòng, chống dịch COVID-19.

- Địa điểm khu cách ly tập trung:

- Tại điểm Trường THCS An Nhơn, sức chứa: 70 người (14 phòng).

- Tại điểm Trường Tiểu học An Nhơn, sức chứa 30 người (06 phòng).

Xem Kế hoạch!

Trí Dũng