Xuất bản thông tin

null Tình hình dịch bệnh Covid-19 huyện Châu Thành ngày 08 /7/2021

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Tình hình dịch bệnh Covid-19 huyện Châu Thành ngày 08 /7/2021

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện Châu Thành thông tin công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Châu Thành  như sau:

Tình hình dịch bệnh Covid-19

- Trong ngày F0: 21 ca (gồm: xã Tân Bình 03 ca, Phú Long 03 ca; An Khánh 02 ca; An Nhơn 01 ca; An Hiệp 12 ca).

+ Test nhanh 225 ca, có 09 ca nghi nhiễm, cụ thể test nhanh: xã Tân Bình 90 (có 03 nghi nhiễm), Tân Nhuận Đông 72 ca; An Hiệp 18 ca (02 nghi nhiễm); Tân Phú Trung  45ca (04 nghi nhiễm).  

+ Gửi PCR: 14 mẫu cộng đồng; 05 mẫu nhân viên y tế; 14 mẫu Công ty Phương Thanh; 36 mẫu Cỏ May.

- Số liệu cộng dồn:

+ F0: 243 ca.

+ F1: 650 ca.

+ F2: 1.450 ca.

Ngành chức năng đề nghị các địa phương tăng cường các hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm các biện pháp hành chính trong phòng chống dịch theo mức độ nguy cơ của chính quyền địa phương và thông điệp 5K của Bộ Y tế, thực hiện khai báo y tế tại website: https://tokhaiyte.vnhttp://kbyt.ytedongthap.vn.

BBT(Nguồn:215/BC-UBND)