Xuất bản thông tin

null Diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 huyện Châu Thành ngày 09 tháng 7 năm 2021

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 huyện Châu Thành ngày 09 tháng 7 năm 2021

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19  thông tin công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 như sau:

Tình hình dịch bệnh Covid-19

- Trong ngày:

+ F0: 10 ca, gồm: xã An Hiệp 02 ca, Tân Nhuận Đông 02 ca, Tân Phú Trung 02 ca, An Nhơn 02 ca, Phú Hựu 01 ca, Tân Bình 01 ca.

+ F1: 27 ca, gồm: xã Hòa Tân 14 ca, Tân Bình 07 ca, Tân Phú Trung 06 ca.

- Số liệu cộng dồn:

+ F0: 253 ca.

+ F1: 677 ca.

+ F2: 1.464 ca.

Ngành chức năng đề nghị các địa phương tăng cường các hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm các biện pháp hành chính trong phòng chống dịch theo mức độ nguy cơ của chính quyền địa phương và thông điệp 5K của Bộ Y tế, thực hiện khai báo y tế tại website: https://tokhaiyte.vnhttp://kbyt.ytedongthap.vn.

BBT(Nguồn: 221/BC-BCĐ)