Xuất bản thông tin

null Thiết lập cách ly y tê 02 tổ ấp ấp Phú Long, xã Phú Hựu, 1 phần tổ 8, tổ 9 ấp Tân Thạnh, xã An Nhơn để phòng, chống dịch Covid-19

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Thiết lập cách ly y tê 02 tổ ấp ấp Phú Long, xã Phú Hựu, 1 phần tổ 8, tổ 9 ấp Tân Thạnh, xã An Nhơn để phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 10/7/2021, UBND huyện Châu thành ban hành Quyết định thiết lập cách ly y tế một phần tổ 08, tổ 09 thuộc ấp Tân Thạnh, xã An Nhơn; tổ 05, tổ 06 thuộc ấp Phú Long, xã Phú Hựu  để phòng, chống dịch Covid-19, theo Quyết định thiết lập cách ly y tế để phòng, chống dịch Covid-19, cụ thể như sau:

1. Thiết lập cách ly y tế Một phần tổ 08, tổ 9 ấp Tân Thạnh, xã An Nhơn để phòng, chống dịch COVID-19, cụ thể như sau:

- Phạm vi:

+ Một phần tổ 08, ấp Tân Thạnh, xã An Nhơn, có 17 hộ, 56 nhân khẩu (từ nhà Ông Cao Văn Tám tiếp giáp Trung tâm Văn hóa - Thể thao và truyền Thanh Huyện đến trường Tiểu học An Nhơn, quốc lộ 80).

+ Một phần tổ 09, ấp Tân Thạnh, xã An Nhơn, có 14 hộ, 47 nhân khẩu (từ trường Tiểu học An Nhơn đến nhà Ông Nguyễn Thành Phương).

- Thời gian áp dụng: 14 ngày, kể từ ngày 10/7/2021.

2. Thiết lập cách ly y tế tổ 05, tổ 06 thuộc ấp Phú Long, xã Phú Hựu để phòng, chống dịch COVID-19, cụ thể như sau:

- Phạm vi: 

+ Tổ 05, ấp Phú Long, xã Phú Hựu, có 31 hộ, với 93 nhân khẩu (từ hộ Ông Lê Văn Bảy đến hộ Ông Lê Văn Thăng).

+ Tổ 06, ấp Phú Long, xã Phú Hựu, có 39 hộ, với 155 nhân khẩu (từ hộ Ông Nguyễn Văn Nam đến hộ Bà Võ Thị Nhã).

- Thời gian áp dụng: 14 ngày, kể từ ngày 10/7/2021.

Tổ chức cách ly y tế vùng có dịch phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng quy định. Mục đích ngăn chặn lây lan của dịch COVID-19 do virut SAR-CoV-2 gây ra.

Trong thời gian áp dụng biện pháp phong tỏa, tất cả người dân không được ra khỏi khu phong tỏa (trừ trường hợp phải chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và các trường họp khác phải được sự đồng ý của chính quyền địa phương); tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế (thực hiện thông điệp 5K: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế).

BBT