Xuất bản thông tin

null Diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 huyện Châu Thành ngày 10/7/2021

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 huyện Châu Thành ngày 10/7/2021

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thông tin công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ngày 10/7/2021 như sau:

- Số mắc mới trong ngày:

+ F0: 12 ca, gồm: xã Tân Nhuận Đông 01 ca; xã An Nhơn 01 ca; xã Tân Bình 03 ca; xã Tân Phú Trung 04 ca; xã An Khánh 03 ca.

+ F1: 61 ca.

+ F2: 68 ca.

- Số liệu cộng dồn:

+ F0: 265 ca.

+ F1: 738 ca.

+ F2: 1532 ca.

- Số F1 đưa vào khu cách ly: 37 ca, xã Tân Phú Trung 18 ca; xã Tân Phú 12 ca; xã Tân Nhuận Đông 07 ca.

 

BBT